Ajankoh­tais­ta

22.6.2021 Blogi

Toimi­tus­joh­ta­jan puolivuotiskatsaus

Meillä Softwavella kulunut puoli vuotta on ollut vilkasta aikaa. Voitettujen kilpailutusten ja aktiivisen myyntityön johdosta meille on tullut alkuvuoden aikana noin parikymmentä uutta asiakkuutta yksistään kunnista ja kuntayhtymistä. Se on suuri määrä meidän kokoisellemme toimijalle. Tuotteistamme kuntia ovat eniten kiinnostaneet Taloussuunnittelu ja Talousdokumentti. Lisäksi kuntien yhtiöissä on otettu käyttöön myös…

Lue lisää >

17.6.2021 Asiakaskokemukset

Kokemuk­sia markki­noil­la tapah­tu­van toiminnan eriyttämisestä

Lain vaatimuksien myötä myös Päijät-Hämeessä toimivassa Työterveys Wellamossa otettiin käyttöön Opiferus Toimintolaskenta Pro.

Lue lisää >

25.5.2021 Blogi

Keitä ovat softwavelaiset?

Kristan tavallinen työpäivä vaihtelee aika lailla ja se on hänen mielestään oikeastaan parasta hänen työssään.

Lue lisää >

25.5.2021 Blogi

Kesätyön­te­ki­jäs­tä varatoimitusjohtajaksi

Tiedon analysointi ja asioiden selvittäminen tekevät Katrin työstä mielenkiintoisen.

Lue lisää >

24.3.2021 Blogi

Miksi kunnissa ei saada XBRL-muotoisia raport­te­ja lähetet­tyä määräajassa?

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyi vuoden vaihteessa kuntaorganisaation kuuluvien yksiköiden ja sen omistamien yhtiöiden tietoja sisältäneellä TOLT-raportoinnilla sekä sitä tammikuun puolivälissä seuranneella talousarvion tietoja sisältäneellä KTAS-raportoinnilla.

Lue lisää >

24.2.2021 Blogi

Kahlit­se­vat­ko mennei­syy­den työtavat kuntasi taloussuunittelua?

Monella kunnalla on vielä taloussuunnittelun digiloikka ottamatta. Esimerkiksi budjettikirjan kokoamisen laajuus yllättää työntekijät joka vuosi kuten talvi yllättää autoilijat.

Lue lisää >

Automa­ti­saa­tiol­la enemmän aikaa asiantuntijatyöhön

Opiferus Taloussuunnittelu -ohjelmistosta saatujen hyvien kokemusten myötä kaupungissa siirryttiin käyttämään myös Opiferus Talousdokumenttia.

Lue lisää >

5.10.2020 Blogi

Käy kiinni XBRL-raportointiin

Velvoite siirtyä XBRL-raportointiin tuo muutoksia kuntien taloustietojen raportointiin. Jatkossa taloustiedot toimitetaan Valtionkonttorin Taloustietovarantoon.

Lue lisää >

25.9.2020 Blogi

Laita loppu ylitöille kunnan talous­ar­vio­ta tehdessä

Kuinka suoriutua joka vuosi toistuvasta talousarviokirjan luomisesta ilman viikonloppu- ja iltatöitä?

Lue lisää >

8.9.2020 Yleinen

Tule kuunte­le­maan Softwaven tietois­ku­ja virtu­aa­li­sil­le Kuntamarkkinoille

Tämän vuoden Kuntamrkkinoilla paneudumme erityisesti siihen, miten kuntasektorilla voidaan tuottaa entistä parempaa ja jäsennellympää taloustietoa.

Lue lisää >