Ajankoh­tais­ta

22.12.2021 Blogi

Varatoi­mi­tus­joh­ta­jan mietteitä vuodenvaihteessa

Kulunut syksy on sujunut meillä Softwavella työntäyteisesti. Kuten Janne edellisessä postauksessa suunnitteli, on lomat onnistuttu kuitenkin pitämään.

Lue lisää >

4.10.2021 Blogi

Hyvin­voin­tia­lu­een markki­noil­la tapah­tu­van toiminnan rapor­toin­ti ja hinnoittelu

Vaikka uusien hyvinvointiorganisaatioiden varsinainen toiminta käynnistyy vasta vuoden 2023 alussa, kannattaa kilpailullista toimintaa koskevat vaatimukset huomioida jo hyvissä ajoin toimintaa suunniteltaessa.

Lue lisää >

1.10.2021 Blogi

Miten kunta­sek­to­ri onnistui markki­noil­la tapah­tu­van toiminnan raportoinnissa?

Kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi julkisyhteisöille asetettiin kilpailulaissa velvollisuus eriyttää tilinpäätöksessään markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (jatkossa kilpailullinen toiminta) muusta toiminnasta.

Lue lisää >

10.9.2021 Blogi

Miten kunnat voivat varautua paremmin tulevai­suu­den muutoksiin?

Muutos on tässä ja nyt. Hallituksen esityssosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta hyväksyttiin kesäkuussa.

Lue lisää >

19.8.2021 Blogi

Miten muusikko päätyi töihin ohjelmistotaloon?

Meillä Softwavella työskentelee useita eri alojen ammattilaisia ja tällä juttusarjalla haluamme tuoda esiin softwavelaisten erilaisia urapolkuja.

Lue lisää >

22.6.2021 Blogi

Toimi­tus­joh­ta­jan puolivuotiskatsaus

Meillä Softwavella kulunut puoli vuotta on ollut vilkasta aikaa. Voitettujen kilpailutusten ja aktiivisen myyntityön johdosta meille on tullut alkuvuoden aikana noin parikymmentä uutta asiakkuutta yksistään kunnista ja kuntayhtymistä.

Lue lisää >

17.6.2021 Asiakaskokemukset

Kokemuk­sia markki­noil­la tapah­tu­van toiminnan eriyttämisestä

Lain vaatimuksien myötä myös Päijät-Hämeessä toimivassa Työterveys Wellamossa otettiin käyttöön Opiferus Toimintolaskenta Pro.

Lue lisää >

25.5.2021 Blogi

Keitä ovat softwavelaiset?

Kristan tavallinen työpäivä vaihtelee aika lailla ja se on hänen mielestään oikeastaan parasta hänen työssään.

Lue lisää >

25.5.2021 Blogi

Kesätyön­te­ki­jäs­tä varatoimitusjohtajaksi

Tiedon analysointi ja asioiden selvittäminen tekevät Katrin työstä mielenkiintoisen.

Lue lisää >

24.3.2021 Blogi

Miksi kunnissa ei saada XBRL-muotoisia raport­te­ja lähetet­tyä määräajassa?

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyi vuoden vaihteessa kuntaorganisaation kuuluvien yksiköiden ja sen omistamien yhtiöiden tietoja sisältäneellä TOLT-raportoinnilla sekä sitä tammikuun puolivälissä seuranneella talousarvion tietoja sisältäneellä KTAS-raportoinnilla.

Lue lisää >