Ajankoh­tais­ta

25.9.2020 Blogi

Laita loppu ylitöille kunnan talous­ar­vio­ta tehdessä

Kuinka suoriutua joka vuosi toistuvasta talousarviokirjan luomisesta ilman viikonloppu- ja iltatöitä?

Lue lisää >

8.9.2020 Yleinen

Tule kuunte­le­maan Softwaven tietois­ku­ja virtu­aa­li­sil­le Kunta­mark­ki­noil­le

Tämän vuoden Kuntamrkkinoilla paneudumme erityisesti siihen, miten kuntasektorilla voidaan tuottaa entistä parempaa ja jäsennellympää taloustietoa.

Lue lisää >

1.9.2020 Blogi

Näytä mulle numeroita, joista näkee tulevai­suu­teen!

Kuntasektorilla vaatimukset tuottaa entistä parempaa ja jäsennellympää taloustietoa kasvavat koko ajan. Koronaepidemian tuoma epävarmuus sekä lainsäädäntömuutosten myötä lisääntynyt raportointivelvoite aiheuttavat haasteita jo ennestään tiukkaan kuntatalouteen.

Lue lisää >

17.6.2020 Blogi

Kuntien ja kuntayh­ty­mien automaat­ti­nen talous­ra­por­toin­ti tilikau­del­la 2021

Koskaan ei ole liian varhaista suunnata katsetta kohti tulevaa. Nimittäin kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyy ensi vuoden vaihteessa.

Lue lisää >

17.6.2020 Yleinen

Kesäaika Softwa­vel­la

Softwavella lomaillaan pääosin 22.6-31.7.2020 mutta tekninen tuki palvelee normaalisti asiakkaitamme arkisin klo 8.00 - 16.00.

Lue lisää >

19.5.2020 Blogi

Softwaven toimi­tus­joh­ta­jan terveiset kesän korvalla

Päällimmäisenä ajatuksena on, että kyllä se korona vaikuttaa aika isosti meihinkin. Käytämme omassa toiminnassa itse kehittämiämme tiedolla johtamisen työkaluja.

Lue lisää >

5.5.2020 Yleinen

Softwave Ohjel­mis­tot on Kpedun vuoden työelä­mä­kump­pa­ni

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto on valinnut vuoden työelämäkumppaniksi Softwave Ohjelmistot Oy:n.

Lue lisää >

16.4.2020 Blogi

Miten julki­syh­tei­sön markki­noil­la tapahtuva toiminta eriyte­tään?

Mikäli eriyttämistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu, on niiden suunnittelu ja toimeenpano syytä aloittaa viimeistään nyt.

Lue lisää >

7.4.2020 Blogi

Kuinka kustan­nus­sääs­töt tiukassa paikassa ovat mahdol­li­sia?

Kuluva ajanjakso on ollut monessa kunnassa ja yrityksessä vaativaa aikaa. Nopealla aikataululla tapahtuneet muutokset ovat ajaneet toimijoita tukaliin tilanteisiin.

Lue lisää >

11.3.2020 Rekrytointi

Töihin astetta rennom­paan ohjel­mis­to­ta­loon?

Haemme pysyvään työsuhteeseen taloushallinnon asiantuntijaa. Työt alkavat sopimuksen mukaan. Myös osa-aikainen työ on mahdollista.

Lue lisää >