Ajankoh­tais­ta

5.10.2020 Blogi

Käy kiinni XBRL-raportointiin

Velvoite siirtyä XBRL-raportointiin tuo muutoksia kuntien taloustietojen raportointiin. Jatkossa taloustiedot toimitetaan Valtionkonttorin Taloustietovarantoon.

Lue lisää >

25.9.2020 Blogi

Laita loppu ylitöille kunnan talous­ar­vio­ta tehdessä

Kuinka suoriutua joka vuosi toistuvasta talousarviokirjan luomisesta ilman viikonloppu- ja iltatöitä?

Lue lisää >

8.9.2020 Yleinen

Tule kuunte­le­maan Softwaven tietois­ku­ja virtu­aa­li­sil­le Kuntamarkkinoille

Tämän vuoden Kuntamrkkinoilla paneudumme erityisesti siihen, miten kuntasektorilla voidaan tuottaa entistä parempaa ja jäsennellympää taloustietoa.

Lue lisää >

1.9.2020 Blogi

Näytä mulle numeroita, joista näkee tulevaisuuteen!

Kuntasektorilla vaatimukset tuottaa entistä parempaa ja jäsennellympää taloustietoa kasvavat koko ajan. Koronaepidemian tuoma epävarmuus sekä lainsäädäntömuutosten myötä lisääntynyt raportointivelvoite aiheuttavat haasteita jo ennestään tiukkaan kuntatalouteen.

Lue lisää >

17.6.2020 Blogi

Kuntien ja kuntayh­ty­mien automaat­ti­nen talous­ra­por­toin­ti tilikau­del­la 2021

Koskaan ei ole liian varhaista suunnata katsetta kohti tulevaa. Nimittäin kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyy ensi vuoden vaihteessa.

Lue lisää >

17.6.2020 Yleinen

Kesäaika Softwa­vel­la

Softwavella lomaillaan pääosin 22.6-31.7.2020 mutta tekninen tuki palvelee normaalisti asiakkaitamme arkisin klo 8.00 - 16.00.

Lue lisää >

19.5.2020 Blogi

Softwaven toimi­tus­joh­ta­jan terveiset kesän korvalla

Päällimmäisenä ajatuksena on, että kyllä se korona vaikuttaa aika isosti meihinkin. Käytämme omassa toiminnassa itse kehittämiämme tiedolla johtamisen työkaluja.

Lue lisää >

5.5.2020 Yleinen

Softwave Ohjel­mis­tot on Kpedun vuoden työelämäkumppani

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto on valinnut vuoden työelämäkumppaniksi Softwave Ohjelmistot Oy:n.

Lue lisää >

16.4.2020 Blogi

Miten julki­syh­tei­sön markki­noil­la tapahtuva toiminta eriytetään?

Mikäli eriyttämistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu, on niiden suunnittelu ja toimeenpano syytä aloittaa viimeistään nyt.

Lue lisää >

7.4.2020 Blogi

Kuinka kustan­nus­sääs­töt tiukassa paikassa ovat mahdollisia?

Kuluva ajanjakso on ollut monessa kunnassa ja yrityksessä vaativaa aikaa. Nopealla aikataululla tapahtuneet muutokset ovat ajaneet toimijoita tukaliin tilanteisiin.

Lue lisää >