Blogi

Käy kiinni XBRL-rapor­toin­tiin

Velvoite siirtyä XBRL-raportointiin tuo muutoksia kuntien taloustietojen raportointiin. Jatkossa taloustiedot toimitetaan Valtionkonttorin Taloustietovarantoon.

Lue lisää >

Laita loppu ylitöille kunnan talous­ar­vio­ta tehdessä

Kuinka suoriutua joka vuosi toistuvasta talousarviokirjan luomisesta ilman viikonloppu- ja iltatöitä?

Lue lisää >

Näytä mulle numeroita, joista näkee tulevai­suu­teen!

Kuntasektorilla vaatimukset tuottaa entistä parempaa ja jäsennellympää taloustietoa kasvavat koko ajan. Koronaepidemian tuoma epävarmuus sekä lainsäädäntömuutosten myötä lisääntynyt raportointivelvoite aiheuttavat haasteita jo ennestään tiukkaan kuntatalouteen.

Lue lisää >

Kuntien ja kuntayh­ty­mien automaat­ti­nen talous­ra­por­toin­ti tilikau­del­la 2021

Koskaan ei ole liian varhaista suunnata katsetta kohti tulevaa. Nimittäin kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyy ensi vuoden vaihteessa.

Lue lisää >

Softwaven toimi­tus­joh­ta­jan terveiset kesän korvalla

Päällimmäisenä ajatuksena on, että kyllä se korona vaikuttaa aika isosti meihinkin. Käytämme omassa toiminnassa itse kehittämiämme tiedolla johtamisen työkaluja.

Lue lisää >

Miten julki­syh­tei­sön markki­noil­la tapahtuva toiminta eriyte­tään?

Mikäli eriyttämistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu, on niiden suunnittelu ja toimeenpano syytä aloittaa viimeistään nyt.

Lue lisää >

Kuinka kustan­nus­sääs­töt tiukassa paikassa ovat mahdol­li­sia?

Kuluva ajanjakso on ollut monessa kunnassa ja yrityksessä vaativaa aikaa. Nopealla aikataululla tapahtuneet muutokset ovat ajaneet toimijoita tukaliin tilanteisiin.

Lue lisää >

Softwaven webinaa­rien aikatau­lut kevät 2020

Webinaarit ohjaavat sinut tiedon lähteille, olipa sinulla sitten kysymyksiä kunnan taloussuunnittelusta tai oppilaitosten raportointiratkaisuista.

Lue lisää >

Onko aika päivittää oppilai­tok­sen­ne rapor­toin­ti­rat­kai­su?

Toisen asteen koulutuksen reformi on tuonut uusia haasteita koulutuksen järjestäjille.

Lue lisää >

Onko aina huono hetki vaihtaa talous­hal­lin­non ohjel­mis­toa?

Taloushallinnon ohjelmiston vaihtaminen saattaa tuntua todella ahdistavalta ja vaativalta kaiken kiireen keskellä.

Lue lisää >