Blogi

Kuntien ja kuntayh­ty­mien automaat­ti­nen talous­ra­por­toin­ti tilikau­del­la 2021

Koskaan ei ole liian varhaista suunnata katsetta kohti tulevaa. Nimittäin kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyy ensi vuoden vaihteessa.

Lue lisää >

Softwaven toimi­tus­joh­ta­jan terveiset kesän korvalla

Päällimmäisenä ajatuksena on, että kyllä se korona vaikuttaa aika isosti meihinkin. Käytämme omassa toiminnassa itse kehittämiämme tiedolla johtamisen työkaluja.

Lue lisää >

Miten julki­syh­tei­sön markki­noil­la tapahtuva toiminta eriyte­tään?

Mikäli eriyttämistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu, on niiden suunnittelu ja toimeenpano syytä aloittaa viimeistään nyt.

Lue lisää >

Kuinka kustan­nus­sääs­töt tiukassa paikassa ovat mahdol­li­sia?

Kuluva ajanjakso on ollut monessa kunnassa ja yrityksessä vaativaa aikaa. Nopealla aikataululla tapahtuneet muutokset ovat ajaneet toimijoita tukaliin tilanteisiin.

Lue lisää >

Softwaven webinaa­rien aikatau­lut kevät 2020

Webinaarit ohjaavat sinut tiedon lähteille, olipa sinulla sitten kysymyksiä kunnan taloussuunnittelusta tai oppilaitosten raportointiratkaisuista.

Lue lisää >

Onko aika päivittää oppilai­tok­sen­ne rapor­toin­ti­rat­kai­su?

Toisen asteen koulutuksen reformi on tuonut uusia haasteita koulutuksen järjestäjille.

Lue lisää >

Onko aina huono hetki vaihtaa talous­hal­lin­non ohjel­mis­toa?

Taloushallinnon ohjelmiston vaihtaminen saattaa tuntua todella ahdistavalta ja vaativalta kaiken kiireen keskellä.

Lue lisää >

Toimiva ohjelmisto­kokonaisuus on osiensa summa

Opiferus-tuoteperheemme ensimmäinen jäsen syntyi vuonna 2005, eli jo noin 14 vuotta sitten.

Lue lisää >

Ihmiset elävät itselleen, eivät työnan­ta­jal­leen

Syksy aloittaa lomien jälkeen uuden vuoden useissa organisaatioissa. Uudistutaan. Innostutaan. Suunnitellaan.

Lue lisää >

Kunta pieni, älä osta raportointi­järjestelmää peräva­lo­ta­kuul­la

Nykyisessä taloustilanteessa usealla pienellä kunnalla tai kaupungilla voi olla haasteita saada päivitettyä perusjärjestelmiä.

Lue lisää >