Blogi

Onko aika päivittää oppilai­tok­sen­ne raportointiratkaisu?

Toisen asteen koulutuksen reformi on tuonut uusia haasteita koulutuksen järjestäjille.

Lue lisää >

Onko aina huono hetki vaihtaa talous­hal­lin­non ohjelmistoa?

Taloushallinnon ohjelmiston vaihtaminen saattaa tuntua todella ahdistavalta ja vaativalta kaiken kiireen keskellä.

Lue lisää >

Toimiva ohjelmisto­kokonaisuus on osiensa summa

Opiferus-tuoteperheemme ensimmäinen jäsen syntyi vuonna 2005, eli jo noin 14 vuotta sitten.

Lue lisää >

Ihmiset elävät itselleen, eivät työnantajalleen

Syksy aloittaa lomien jälkeen uuden vuoden useissa organisaatioissa. Uudistutaan. Innostutaan. Suunnitellaan.

Lue lisää >

Kunta pieni, älä osta raportointi­järjestelmää perävalotakuulla

Nykyisessä taloustilanteessa usealla pienellä kunnalla tai kaupungilla voi olla haasteita saada päivitettyä perusjärjestelmiä.

Lue lisää >

Laske­mi­nen on taitolaji – myös julkinen sektori hyötyy kustannus- ja toimintolaskennasta

Ollaanko teilläkin sitä mieltä, että kustannus- ja kannattavuuslaskenta kuuluu vain niille organisaatioille, joiden päätavoitteena on tehdä voittoa

Lue lisää >

Miksi työnte­ki­jöi­tä kannattaa kytätä?

Työajanseuranta on organisaatioiden peruskauraa: jokaisessa suomalaisessa työsuhteessa otetaan kantaa työntekijän työaikaan ja sen seurantaan.

Lue lisää >

Mitä jos talous­ar­vion tekeminen olisikin helppoa?

Talousarvion luonti kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä on iso vuosittainen pinnistys. Talousarviokirjan työstäminen ja päivittäminen vaatii suuren määrään rutiinityötä, joka on kuitenkin mahdollista automatisoida.

Lue lisää >

Kolme yritys­toi­min­nan johta­mi­seen ja mittaa­mi­seen liittyvää avainasiaa

Aiemmassa työssäni liiketalouden yliopettajana perehdyin useimpiin yritystoiminnan johtamisesta ja mittaamisesta tehtyihin tutkimuksiin ja oppikirjoihin.

Lue lisää >

Laadu­kas­ta riskien­hal­lin­taa vaivat­to­mas­ti – tavoit­teet, toimen­pi­teet ja riskit samaan paikkaan

Olimme muutaman vuoden olleet markkinoilla Johdon Työpöydän strategiset tavoitteet -tuotteella, kun meiltä kysyttiin, voiko tällä tuotteella tehdä myös riskienhallintaa.

Lue lisää >

Uudemmat blogit