Ratkaisumme
 

Byt kurs i tid


– omfat­tan­de
ekono­miför­valt­ningst­jäns­ter

Softwave erbjuder moderna ekonomi- och löneförvaltningstjänster som skapar mervärde för våra kunder genom relevant information som stöd i beslutsfattandet. Med våra verktyg ser du i realtid vad som händer i ditt företag och du hinner byta kurs i tid.

Vi utför ekonomi- och löneförvaltningstjänsterna med hjälp av vår elektroniska Opiferus-produktfamilj, som vi själv har utvecklat i samarbete med våra kunder. All data du behöver finns alltså till förfogande i realtid, oberoende av tid och rum. Samtidigt som du frigör tid till ditt eget expertisområde, har du alltid aktuell information som stöd till i beslutsfattande.

Kundens behov och utnyttjande av rätt information utgör grunden som vi bygger våra kundspecifika lösningar på. Vi börjar med att gå igenom företagets nuvarande ekonmiförvaltningsprocesser och utvecklar dem tillsammans med dig, utgående från dina behov.

Du kan outsourca hela ekonomiförvaltningen eller bara en del av den. Du kan också sköta all ekonomiförvaltning själv med våra programlösningar - du bestämmer.

Vårt mål är att skapa effektiva processer med hög kvalitet samt långvariga kundförhållanden.

Tips till att leda med information

Fyll i blanketten, så får du ladda ner en pdf-fil med våra tips.

Ta kontakt så berättar vi mera!

Ekono­miför­valt­ningst­jäns­ter

Moderna ekonomi- och löneför­valt­ningst­jäns­ter för små och medels­to­ra företag.

Softwave erbjuder moderna ekonomi- och löneförvaltningstjänster för små och medelstora företag. Du kan outsourca hela ekonomiförvaltningen eller bara en del av den. Du kan också sköta all ekonomiförvaltning själv med våra programlösningar - du bestämmer. Tjänsthelhetens omfattning utgår alltid från kundens behov.

Vi börjar med att gå igenom företagets nuvarande ekonmiförvaltningsprocesser, varefter vi utvecklar dem tillsammans med dig, enligt dina behov. Hos oss har du alltid en namngiven expert, som ansvarar för kundförhållandet. Vid behov har du hela teamets expertis till ditt förfogande. Med vårt expertteam och våra programlösningar skapar vi relevant och rätt information kundspecifikt.

Vi utför ekonomi- och löneförvaltningstjänsterna med vår elektroniska Opiferus-produktfamilj. All data du behöver finns till förfogande i realtid, oberoende av tid och rum. Vårt mål är att skapa effektiva processer med hög kvalitet samt långvariga kundförhållanden.

Ekonomi- och löneförvaltningstjänster: