Innoman on yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan sekä prosessien kehittäjä, jonka missiona on parantaa mitattavasti yritysten tuottavuutta ja liiketoiminnan uudistumiskykyä. Innoman yhdistää palveluissaan asiakkaan ja Innomanin omien asiantuntijoiden ja johdon osaamisen tehokkaan työskentelymallin avulla. Kun saman pöydän ääreen tuo henkilöitä eri aloilta ja erilaisista kokemustaustoista, syntyy uusia näkökulmia ja innovatiivisia ratkaisumalleja liiketoiminnan kehittämiseen.

Anne Lindqvist on kunta-alan ja yritystoiminnan kokenut moniosaaja, jonka konsulttipalveluihin kuuluvat muun muassa hankkeiden ja projektien toteutus, vaativien muutosten läpivieminen, kuntakonsernin johtamisen ja ohjauksen kehittäminen sekä vuokrajohtajuus. Lindqvist on kunnostautunut paitsi strategioiden valmistelussa, erityisesti niiden maastouttamisessa. Hän on vahva BSC-taitaja, jonka ydinosaamista ovat toimintaa todella mittaavien tavoitteiden kuvaaminen, mittarien luonti ja mittaritietojen määrittely. Ammatillisiin vahvuuksiin kuuluu myös lukuisista controller-tehtävistä hankittu sisäisen laskinnan ja toimintolaskennan osaaminen.

Awita on tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkaallensa kattavat taloushallinnon palvelut läheisenä ja strategisena kumppanuutena. Aidosti sähköinen tilitoimisto asiakkaan tarpeen mukaan mitoitettuna. Awita tuottaa laadukkaat tilitoimistopalvelut yrityksille, joiden avulla saadaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa. Näin voidaan muodostaa yhteinen näkemys yrityksen tulevaisuudesta ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä.

Ota yhteyttä

Täytä ja lähetä allaoleva lomake, niin olemme sinuun pikimmiten yhteydessä.