Tiedätkö, mitkä yrityksesi tuotteista, palveluista
tai asiakkaista tuottavat suurimman tai pienimmän voiton?

Saatteko tuloslaskelmasta kaiken tarvittavan tiedon organisaationne kannattavuudesta? Vaikka viivan alle jäisikin plussaa, tulisi organisaation pystyä tunnistamaan kannattavimmat tuotteensa ja näin ollen keskittää myynti niihin tuotteisiin. Kannattava ei aina tarkoita suurinta myyntihintaa, sillä pienetkin ja vähän työtä vaativat tuotteet voivat olla organisaatiosi rahasampoja.

Kustannus- ja kannattavuuslaskennan ansiosta selvität organisaatiosi toimintojen tai työvaiheiden kulurakenteen sekä suoritteiden ja asiakkaiden kannattavuudet.

Tuottipa organisaatiosi aineetonta tai aineellista hyödykettä, voidaan kyseinen suorite kustannuslaskennan avulla purkaa eri kulueriin tai toimintoihin. Suoritteiden lisäksi voidaan tarkastella myös projekteja ja asiakkaita: mitkä asiakkaat ovat suurimpia tulonlähteitä tai keihin kannattaa satsata eniten myynti- ja markkinointikuluja? Entä löytyykö asiakkaidesi joukosta isoja riskitekijöitä, esimerkiksi asiakkuus, joka tuottaa 20 % liikevaihdostasi?

Kustannus- ja kannattavuuslaskenta yrityksellenne
vain 4 900 euroa + alv

Opiferus Toimintolaskenta Prolla laskemme puolestanne yhdellä kokonaishinnalla. Koska kaikki kustannukset otetaan huomioon ja ne jaetaan todellisten aiheuttamisperiaatteiden mukaan, laskennan avulla voidaan selvittää tarpeenne mukaan esimerkiksi:

 • Asiakkaiden todelliset katteet
 • Tuotteiden ja palveluiden todellinen kannattavuus
 • Organisaation eri toimintojen kustannukset
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu

Saatte käyttöönne laskennan tulokset sekä monipuolisen raporttipaketin laskennan tuottamasta tiedosta hyödynnettäväksi päätöksenteossa.

Projekti sisältää seuraavat kustannus- ja kannattavuuslaskennan työvaiheet

Yhdessä asiantuntijan kanssa

 • Laskennan suunnittelu
 • Työnjako
 • Aikataulu

 

Asiakas toimittaa Softwavelle esim.

 • Tilikartta ja kirjanpidon mukaiset kulut
 • Toiminnot ja toimintojen tuntimäärät
 • Suoritteet ja suoritemäärät
 • Softwaven asiantuntija rakentaa asiakkaan toimittamilla materiaaleilla laskentamallin

Kustannusten jako yhdessä asiakkaan kanssa

 • Kustannusten jako toiminnoille
 • Toimintojen jako suoritteille
 • Asiakaskannattavuuden luominen

Tulosten tarkastelupalaveri

 • Toimintojen kustannukset
 • Tuotteiden hinnasto
 • Kannattavuuslaskelma

Janne Lehtinen

Ota yhteyttä ja varaa yrityksellenne oma laskentapaketti!

Janne Lehtinen
Toimitusjohtaja
Myyntipäällikkö
010 2928 827
janne.lehtinen@softwave.fi