Yhtiöille analytiikkaa palveluna

Haluaisitko tehdä enemmän helpompia tietoon perustuvia päätöksiä ja viedä yhtiösi toimintaa niillä eteenpäin?

Visuaalinen kokonaiskuva yhtiön toiminnasta, myynnistä, asiakkuuksista ja taloudesta on voimakas työkalu, jolla päästään nopeasti kiinni mitkä asiat toimivat ja missä on vielä parantamisen varaa. 2020-luvun nopeasti muuttuvassa maailmassa tietoja tarvitaan useammin kuin kerran kuukaudessa, jotta kyetään reagoimaan nopeasti.

Data-analytiikka vaatii ymmärrystä yhtiön toiminnasta, dataa ja integraatioita, visualisointi osaamista ja toki myös aikaa. Usein jokin näistä puuttuu.

Datan tarjoaminen laajalta organisaation käyttöön auttaa viemään organisaatiota itseohjautuvaan suuntaan, kun keskijohto ja työntekijät itse näkevät omat mittarinsa, joivat voivat omat osaltaan vaikuttaa.

Homma lähtee siitä liikkeelle, että asiantuntijoidemme kanssa kartoitetaan mitä järjestelmiä ja tietolähteitä on käytettävissä ja rakennetaan niistä tietomalli, joka toimii pohjana raportoinnin rakentamiselle.

Tieto visualisoidaan tilanteeseen sopivilla helppokäyttöisillä mittareille ja Dashboard-näkymillä, jotta se on kaikkien käyttäjien hahmotettavissa.

Asiakaskokemukset

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä

Update cookies preferences