Suorite- ja palvelumäärät talteen tarkasti — tehosta rutiinityö tiedonkeruulla!

Opiferus Kvanto on sovellus, jolla eri toimipaikkojen määrienkeruu voidaan tehdä hajautetusti ja kerätyt tiedot voidaan raportoinnilla koota vaivattomasti yhteen.

Jos organisaatiossa on useita toimipaikkoja, määrätietojen keräämiseen ja yhdistämiseen yleensä kuluu paljon arvokasta työaikaa. Esimies joutuu usein koostamaan yksiköiden erilliset Excel-tiedostot yhteen laskutusta ja raporttien laatimista varten.

Määrienkeruu hajautetusti ja vaivattomasti yhteen

Softwaven selainpohjainen ratkaisu Opiferus Kvanto on sovellus, jolla eri toimipaikkojen määrienkeruu voidaan tehdä hajautetusti ja kerätyt tiedot voidaan raportoinnilla koota vaivattomasti yhteen.

Sovellusta käytetään useiden eri yksiköiden käsittelemiseen, esimerkiksi ruokapalveluiden ateriamäärien keräämiseen, laskutusliitteen muodostamiseen ja raportointiin. Kunkin keittiön vastuuhenkilö voi kerätä tuotanto­määrät tuotteittain ja asiakkaittain päivä- tai kuukausitasolla. Opiferus Kvantoon voidaan luoda asiakaskohtainen tuotehinnasto, jolloin palvelumääräraporttia voidaan hyödyntää laskun liitteenä.

Tietojen tuominen järjestelmään ei edellytä kalliita sovellusten välisiä integraatioita, eikä Kvanton käyttäminen vaadi erillisiä asennuksia. Sovelluksen helppokäyttöisyys mahdollistavat määrätietojen keruun jalkauttamisen vaikka läpi organisaation.

Suoritemäärien raportointi

Opiferus Kvanton toimintoihin kuuluu määrienkeruun lisäksi seuranta ja monipuolinen raportointi. Suoritemääriä voidaan raportoida eri tavoin yksikkötasosta toimialatasolle asti, ja haluttujen suorite­tyyppien määriä voidaan raportoida myös erikseen. Raportit saa vietyä eri tiedostomuotoihin, mm. Excel-tiedosto ja pdf. Lisäksi kerätyistä tiedoista voidaan muodostaa vientitosite kirjanpitoon sisäisten erien siirtoa varten.

Sovelluksen ansiosta kaikkien yksiköiden tietoja voi tarkastella yhtenä kokonaisuutena ilman vaivalloista koostamisvaihetta. Eri käyttäjäryhmille räätälöidyt käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaisesti tallennetut suosikkinäkymät varmistavat vielä sen, että tärkeä tieto saavuttaa kohderyhmänsä — oikeaan aikaan ja oikealla tavalla esitettynä.

 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, kerromme mielellämme lisää!

Varaa tästä lyhyt esittely
Puh. 010 2928 810

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Opiferus Toimintolaskenta Pro

Opiferus Työajanmittaus

Opiferus Kvanton hyödyt

  • Suoritemäärien kerääminen ja sen jalkauttaminen organisaatiossa
  • Kattavat raportointi- ja seurantatyökalut
  • Voimassaolevan hinnaston lataaminen suoraan järjestelmään
  • Nopea käyttöönotto
  • Selainkäyttöinen sovellus
  • SaaS-maksu alk. 400 €/kk
  • Käyttöönottoprojekti alk. 5000 €

Ratkaisuumme luottavat: