Suoritemäärien keruu (Kvanto)

Suorite- ja palvelumäärät talteen tarkasti — tehosta rutiinityö tiedonkeruulla! 

Mikäli organisaatiossasi on useita toimipaikkoja, haaskautuu määrätietojen keräämiseen ja yhdistämiseen yleensä paljon arvokasta työaikaa. Esimies saattaa joutua esimerkiksi koostamaan yksiköiden erilliset Excel-tiedostot yhteen laskutusta ja raporttien laatimista varten. 

Opiferus® Kvanto on sovellus, jonka avulla voit tehdä eri toimipaikkojen määrienkeruun hajautetusti. Kerätyt tiedot voit sen jälkeen koota raportoinnilla helposti yhteen.  

Asiakaskokemukset

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä

Update cookies preferences