Suori­te­mää­rien keruu (Kvanto)

Suorite- ja palve­lu­mää­rät talteen tarkasti — tehosta rutii­ni­työ tiedonkeruulla! 

Mikäli organisaatiossasi on useita toimipaikkoja, haaskautuu määrätietojen keräämiseen ja yhdistämiseen yleensä paljon arvokasta työaikaa. Esimies saattaa joutua esimerkiksi koostamaan yksiköiden erilliset Excel-tiedostot yhteen laskutusta ja raporttien laatimista varten. 

Opiferus® Kvanto on sovellus, jonka avulla voit tehdä eri toimipaikkojen määrienkeruun hajautetusti. Kerätyt tiedot voit sen jälkeen koota raportoinnilla helposti yhteen.  

Asiakas­ko­ke­muk­set

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä