Suori­te­mää­rien keruu (Kvanto)

Suorite- ja palve­lu­mää­rät talteen tarkasti — tehosta rutii­ni­työ tiedonkeruulla! 

Mikäli organisaatiossasi on useita toimipaikkoja, haaskautuu määrätietojen keräämiseen ja yhdistämiseen yleensä paljon arvokasta työaikaa. Esimies saattaa joutua esimerkiksi koostamaan yksiköiden erilliset Excel-tiedostot yhteen laskutusta ja raporttien laatimista varten. 

Opiferus Kvanto on sovellus, jonka avulla voit tehdä eri toimipaikkojen määrienkeruun hajautetusti. Kerätyt tiedot voit sen jälkeen koota raportoinnilla helposti yhteen.  

MÄÄRIENKERUU HAJAUTETUSTI JA VAIVATTOMASTI YHTEEN

Softwaven selainpohjainen ratkaisu Opiferus Kvanto on sovellus, jolla eri toimipaikkojen määrienkeruu voidaan tehdä hajautetusti ja kerätyt tiedot voidaan raportoinnilla koota vaivattomasti yhteen.

Sovellusta käytetään useiden eri yksiköiden käsittelemiseen, esimerkiksi ruokapalveluiden ateriamäärien keräämiseen, laskutusliitteen muodostamiseen ja raportointiin. Kunkin keittiön vastuuhenkilö voi kerätä tuotanto­määrät tuotteittain ja asiakkaittain päivä- tai kuukausitasolla. Opiferus Kvantoon voidaan luoda asiakaskohtainen tuotehinnasto, jolloin palvelumääräraporttia voidaan hyödyntää laskun liitteenä.

Tietojen tuominen järjestelmään ei edellytä kalliita sovellusten välisiä integraatioita, eikä Kvanton käyttäminen vaadi erillisiä asennuksia. Sovelluksen helppokäyttöisyys mahdollistavat määrätietojen keruun jalkauttamisen, vaikka läpi organisaation.

 

SUORITEMÄÄRIEN RAPORTOINTI

Opiferus Kvanton toimintoihin kuuluu määrienkeruun lisäksi seuranta ja monipuolinen raportointi. Suoritemääriä voidaan raportoida eri tavoin yksikkötasosta toimialatasolle asti, ja haluttujen suorite­tyyppien määriä voidaan raportoida myös erikseen. Raportit saa vietyä eri tiedostomuotoihin, mm. Excel-tiedosto ja pdf. Lisäksi kerätyistä tiedoista voidaan muodostaa vientitosite kirjanpitoon sisäisten erien siirtoa varten.

Sovelluksen ansiosta kaikkien yksiköiden tietoja voi tarkastella yhtenä kokonaisuutena ilman vaivalloista koostamisvaihetta. Eri käyttäjäryhmille räätälöidyt käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaisesti tallennetut suosikkinäkymät varmistavat vielä sen, että tärkeä tieto saavuttaa kohderyhmänsä — oikeaan aikaan ja oikealla tavalla esitettynä.

Asiakas­ko­ke­muk­set

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä