Ratkaisu julkiselle sektorille

Yksi julkisen sektorin haasteista on budjettikirja, johon luvut kootaan pahimmassa tapauksessa manuaalisesti, tietoja yksi kerrallaan siirtämällä.

Opiferus Taloussuunnittelu kattaa laajasti julkisen sektorin tarpeet. Sovelluksella voit hallita muun muassa seuraavat suunnittelun ja raportoinnin osa-alueet:

 • käyttötalous
 • investoinnit
 • rahoitus
 • henkilöstöresurssien suunnittelu
 • kuukausiraportoinnin, budjettikirjan, tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen taulukot automatisoidusti. Mahdollisuus tuottaa myös tekstit samaan dokumenttiin.

Opiferus Taloussuunnittelun tärkeimmät ominaisuudet:

 • kuukausi- ja vuositason budjetointi
 • budjetointi ja budjetin helppo jako eri kuukausille
 • vyörytykset – sekä talousarvio että toteuma
 • toteumaseuranta – sekä taulukkomuotoinen että graafinen käyttöliittymä
 • ennustaminen – useita ennusmalleja
 • budjettikirjan tuottamisen automatisointi ja digitalisointi
 • ajastettu integraatio kirjanpito-ohjelmaan toteuman tuomiseksi
 • taloussuunnitteluvuosien suunnittelu
 • investointien suunnittelu
 • rahoituksen suunnittelu
 • talousarviomuutokset
 • tietojen tuonnit ja viennit

Asiakaskokemukset

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä

Update cookies preferences