Ratkaisu yrityk­sil­le

Opiferus Taloussuunnittelu on ketterä ja kevyt työkalu yritysten käyttöön. Sovelluksella hallitset sekä talouden suunnittelun, raportoinnin että ennustamisen. Yrityskäytössä Opiferus Taloussuunnittelu palvelee muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • budjetointi sekä investointien suunnittelu ja seuranta vuosi- ja kuukausitasolla kustannuspaikoille
 • hallinnon kulujen vyörytys ydintoiminnalle kustannuspaikoittain
 • tuottojen, kulujen ja tuloksen seuranta ja ennustaminen kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla
 • myös usean vuoden vertailugraafit
 • budjetointi kustannuspaikkaa tarkemmin esimerkiksi tuotteille, asiakkaille tai projekteille

Opiferus Talous­suun­nit­te­lun tärkeim­mät ominaisuudet:

 • kuukausi- ja vuositason budjetointi
 • budjetointi ja helppo budjetin jako eri kuukausille
 • vyörytykset – sekä budjetti että toteuma
 • toteumaseuranta – sekä taulukkomuotoinen että graafinen käyttöliittymä
 • ennustaminen – useita ennusmalleja
 • ajastettu integraatio kirjanpito-ohjelmaan toteuman tuomiseksi
 • pitkän tähtäimen suunnittelu karkealla tasolla
 • investointien suunnittelu
 • rahoituksen suunnittelu
 • tietojen tuonnit ja viennit

Asiakas­ko­ke­muk­set

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä