Työajan­mit­taus

Mittaa työaika tarkasti — tiedolla tehok­kaam­paan ajankäyt­töön! 

Opiferus Työajanmittauksen avulla varmistat organisaatiosi mahdollisimman järkevän ja tehokkaan toiminnan.

Softwaven Opiferus Työajanmittaus on tehokas työkalu, jolla työajan seuranta sujuu ilman turhaa paperisotaa. Se tuottaa päätöksentekosi tueksi tarkat raportit koko henkilöstön tai valittujen osastojen työajan kirjauksista.

Sovelluksesta saatavaa tietoa voit hyödyntää esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kustannus­laskennassa, työajan käytön vertailussa eri osastojen välillä sekä mahdollisessa työnjaon uudelleenorganisoinnissa.

Työajanseuranta analysoitavaksi

Perustuuko organisaatiossasi tieto työajan jakautumisesta pelkkiin arvioihin? Ne saattavat poiketa suurestikin todellisuudesta: tiettyyn tehtävään saattaa mennä huomattavasti enemmän aikaa kuin siihen on mitoitettu, tai yksittäisen työntekijän työaikaa voi kulua asioihin, jotka eivät kuulu hänen toimenkuvaansa.

Opiferus Työajanmittauksella saat läpileikkauksen toimintoihin, asiakkaisiin tai tuotteisiin kuluvasta työajasta. Perinteisen työvaiheittain tehtävän seurannan sijaan Opiferus Työajanmittauksella voidaan tarkasti analysoida kauanko asiakkaaseen, tuotteeseen tai toimintoon aikaa kuluu. Sovellus mahdollistaa työajanseurannan myös yksittäisen tuotteen tai palvelun tasolla.

Jatkuvaan työajanseurantaan suosittelemme Opiferus Toiminnanohjauksella toteutettavaa Työajanseuranta-ratkaisua.

 

Helppokäyttöinen sovellus selaimessa

Selaimessa toimiva Opiferus Työajanmittaus on helppo ja nopea ottaa käyttöön ilman erillisiä asennuksia. Myös sen käyttö on helppoa: työntekijät voivat itse kirjata työaikansa selaimella ja kohdistaa tekemänsä tunnit eri toiminnoille. Sovellukseen voi asiakkaan pääkäyttäjä tarpeen mukaan luoda uusia käyttäjätunnuksia ja muokata työajan mittauslomakkeita.

Asiakas­ko­ke­muk­set

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä