Mittaa työaika tarkasti — tiedolla tehokkaampaan ajankäyttöön!

Työajanmittaus auttaa varmistamaan, että organisaatio toimii mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti.

Softwaven Opiferus Työajanmittaus on tehokas työkalu, jolla työajan seuranta sujuu ilman työllistävää paperisotaa. Se tuottaa tarkat raportit koko henkilöstön tai valittujen osastojen työajan kirjauksista päätöksenteon tueksi.

Sovelluksesta saatavaa tietoa voit hyödyntää esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kustannus­laskennassa, työajan käytön vertailussa eri osastojen välillä sekä mahdollisessa työnjaon uudelleenorganisoinnissa.

Työajanseuranta analysoitavaksi

Perustuuko organisaatiossasi tieto työajan jakautumisesta pelkkiin arvioihin? Ne saattavat poiketa suurestikin todellisuudesta: tiettyyn tehtävään saattaa mennä huomattavasti enemmän aikaa kuin siihen on mitoitettu, tai yksittäisen työntekijän työaikaa voi kulua asioihin, jotka eivät kuulu hänen toimenkuvaansa.

Opiferus Työajanmittauksella saat läpileikkauksen toimintoihin, asiakkaisiin tai tuotteisiin kuluvasta työajasta. Perinteisen työvaiheittain tehtävän seurannan sijaan Opiferus Työajanmittauksella voidaan tarkasti analysoida kauanko asiakkaaseen, tuotteeseen tai toimintoon aikaa kuluu. Sovellus mahdollistaa työajanseurannan myös yksittäisen tuotteen tai palvelun tasolla.

Jatkuvaan työajanseurantaan suosittelemme Opiferus Toiminnanohjauksella toteutettavaa Työajanseuranta-ratkaisua.

Helppokäyttöinen sovellus selaimessa

Selaimessa toimiva Opiferus Työajanmittaus on helppo ja nopea ottaa käyttöön ilman erillisiä asennuksia. Myös sen käyttö on helppoa: työntekijät voivat itse kirjata työaikansa selaimella ja kohdistaa tekemänsä tunnit eri toiminnoille. Sovellukseen voi asiakkaan pääkäyttäjä tarpeen mukaan luoda uusia käyttäjätunnuksia ja muokata työajan mittauslomakkeita.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, kerromme mielellämme lisää!

Varaa tästä lyhyt esittely
Puh. 010 2928 810

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Opiferus Toimintolaskenta Pro

Opiferus Kvanto

Opiferus Työajanmittauksen hyödyt

  • Työajan mittaaminen halutulla tasolla, toiminnoittain, asiakkaittain ja jopa suoritteittain
  • Luotettavaa tietoa hyödynnettäväksi tuotteiden ja palveluiden kustannuslaskennassa
  • Toiminnan analysointiin
  • Nopea käyttöönotto
  • Selainkäyttöinen sovellus
  • SaaS-maksu alk. 400 €/kk (minimi sopimuskausi 12kk)
  • Käyttöönottoprojekti alk. 2000 €

Ratkaisuumme luottavat: