Artikkelit

Kevennystä ja tarkkuutta ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla kunnissa

by | tammi 29, 2024

Henkilöstösuunnittelu muodostaa merkittävän osan julkisen sektorin taloussuunnittelua. Käsitteeseen sisältyy sekä eurojen budjetointi että henkilöstömäärien, henkilötyövuosien ja työtuntien suunnittelu. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu edellyttää muun muassa eläköitymisen huomioon ottamista ja eri ammattinimikkeiden määrän kehityksen ennustamista. Tässä toimii hyvänä esimerkkinä lapsimäärän kehitys kunnassa, mikä vaikuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen resurssitarpeisiin.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu kattaa myös organisaatiomuutokset ja työnjaolliset muutokset, kuten tuleva TE-uudistus, joka vaikuttaa kuntien henkilöstömääriin ainakin osassa kunnissa. Tämäntyyppisen suunnittelun etuna on tarkemman henkilöstökulujen budjetin luominen ja rekrytointien oikea-aikainen ajoittaminen.

Mitä Opiferuksen ennakoiva henkilöstösuunnittelu tulee kattamaan?

Nykyisiä ominaisuuksia:

  1. Henkilömäärien budjetointi
  2. Eurojen budjetointi
  3. Henkilöstömäärien suunnittelu
  4. Henkilötyövuosien suunnittelu
  5. Työtuntien määrän suunnittelu
  6. Organisaatiomuutokset
  7. Työnjaolliset muutokset

Tulevia ominaisuuksia:

  1. Eläköitymiset ja niihin ennakointi
  2. Ammattinimikkeiden määrän kehitys

Opiferus Taloussuunnittelun moduulit

Opiferus Taloussuunnittelu tarjoaa kolme päämoduulia: käyttötalouden budjetointi, ennustaminen ja toteumaseuranta, investointien suunnittelu ja seuranta sekä henkilöstöresurssien suunnittelu. Lähitulevaisuudessa henkilöstöresurssien suunnitteluun lisätään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, jotta asiakkaat saisivat moduulista entistä suuremman hyödyn. Tietoja voidaan yhdistellä Opiferus Taloussuunnittelun ja Opiferus Johdon Työpöydän välillä, luoden näin asiakasta parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Opiferus Taloussuunnittelun henkilöstöresurssien suunnittelun osalta on työn alla selainkäyttöinen versio, jolla moduulin jalkauttaminen on entistä helpompaa. Peruskäyttäjät voivat hyödyntää sitä ilman ohjelmistoasennuksia. Moduulissa suunnittelu tapahtuu ammattinimikkeittäin useammalle vuodelle, mikä keventää prosessia suhteessa palvelussuhteittain tapahtuvaan suunnitteluun. Myös rinnakkainen toiminnallisuus palvelu- ja henkilösuhteen suunnittelulle on jo käytössä. Versiointi on työn alla, mikä mahdollistaa samassa talousarviossa olevien rinnakkaisten henkilöstösuunnitelmien luomisen.

Reaaliaikaiset näkymät ja suunnittelun helppous

Tavoitteena on, että vuoden 2025 suunnittelu tehdään ammattinimikkeittäin käyttäen keskipalkkoja. Aiempaan verrattuna ero on siis siinä, että jos yhdellä kustannuspaikalla oli esimerkiksi 15 alakoulun opettajaa, piti suunnitella 15 palvelussuhdetta, nyt suunnitellaan vain yksi rivi, jossa on määränä 15 alakoulun opettajaa tietyllä keskipalkalla. Opiferus Johdon työpöydässä on tätä suunnittelua tukevana tietona mm. ikärakenne.

Tavoitteena on myös poistaa Excel-hässäköiden aiheuttamaa epävarmuutta ja pullonkauloja tuomalla markkinoille helppokäyttöinen ja kevyt suunnittelutyökalu, joka silti tuottaa tarkan tuloksen. Selainkäyttöinen järjestelmä mahdollistaa helpon käyttöönoton, ja pääkäyttäjä voi seurata henkilöstöresurssien suunnittelun etenemistä organisaatiossa reaaliajassa.

Lue myös

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Kunta on yksikkönä ihmisten muodostama. Ihmiset ovat keskiössä. Strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivaa, miten ihmiset sekä kunnassa että kunnan työntekijöinä voivat paremmin. Se on mielestäni niiden ainoa merkittävä syy olla olemassa. Strategia on...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen