Opiferus® tiedolla tavoitteeseen

opiferus
toiminnan­ohjaus

Softwaven Opiferus® Toiminnanohjaus on monipuolinen ERP-järjestelmä, jolla hallitset organisaatiosi kaikkia toimintoja. 

Talous, projektinhallinta, kuormitus, kannattavuus – Opiferus Toiminnanohjaus kokoaa tärkeimmän tiedon

Softwaven selainkäyttöinen Opiferus® Toiminnanohjaus on kehitetty niin omien kuin asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Helppokäyttöisen ja monipuolisen toiminnanohjausjärjestelmämme avulla sinun on helpompi parantaa organisaatiosi kannattavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Opiferus® Toiminnanohjauksella katat koko organisaatiosi taloudelliset ja toiminnalliset osa-alueet tai vain osan niistä. Voit helposti erotella toiminnanohjauksen moduulikokonaisuudesta pienempiä osia, esimerkiksi talouden, työajanseurannan tai projektinhallinnan tarpeisiin. Moduulikohtaisilla raporteilla saat monipuolista tietoa organisaatiosi taloudesta ja toiminnasta.

opiferus toiminnan­ohjaus pähkinän­kuoressa

Osto- ja myyntireskontra

Laskujen kierrätys, tiliöintimallit, varastonimikkeet.

Sisäinen laskenta

Useat laskentakohteet, vyörytystyökalu. 

Kirjanpito

Kirjanpito, ulkoinen laskenta, alv.

Reaaliaikainen seuranta

Työaikakirjaukset, projektiseuranta.

Helppokäyttöisyys

Käyttäjäkohtaiset roolitukset, porautumistoiminnot, selainpohjainen ratkaisu. 

Toimialariippumattomuus

Soveltuu monipuolisesti yksityisen ja julkisen sektorin tarpeisiin.

Opiferus® Toiminnanohjaus käyttäjää

osto- tai myyntilaskua vuosittain

markkinoilla

Tilauksesta käyttöönottoon

Opiferus® Toiminnan­ohjaus moduuli­vaihtoehdot:

Kumppanirekisteri

Myyntitilaukset

Pankkiyhteys

Aineistojen maksatus ja aineistojen nouto suoraan järjestelmään yleisimmistä pankeista.

Myyntireskontra

Laskutus kätevästi suoraan projektinhallinnasta tai esimerkiksi maksuposteilla. Sähköinen laskujen kierrätys.

Ostotilaukset

Ostotilausten, hankintaehdotusten tai tarjouspyyntöjen muodostamiseen.

Ostoreskontra

Ostolaskujen käsittely helposti ja nopeasti. Esimerkiksi verkkolaskujen tuonti kätevästi valmiita tiliöintimalleja hyödyntäen sekä ostolaskujen sähköinen tarkastus ja hyväksyntä.

Kirjanpito

Ei moninkertaista kirjaamista, vaan suurin osa kirjanpidon tositteista syntyy automaattisesti jokapäiväisen työn ohessa. Läpinäkyvyyttä tuo mahdollisuus porautua tuloslaskelma ja tase -raporteilta pääkirjalle ja aina alkuperäiselle tositteelle asti. Raportointi tapahtuu halutulla tarkkuustasolla, esimerkiksi kustannuspaikka- tai projektitasolla.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuuden hallintaan ja poistojen laskentaan.

Kassanhallinta

Kassan kehityksen hallintaan ja ennustamiseen.

Varastonhallinta

Varastosaldojen seurantaan varastopaikoittain tai tuoterekisterin ylläpitoon. Varastotuotteita voidaan hyödyntää osto- ja myyntiketjuissa tai tehdä suoria varasto-ottoja esimerkiksi projekteille.

Projektinhallinta

Työaika, materiaalikustannukset, matka-, kulu ja ostolaskut – järjestelmä kokoaa ne kaikki automaattisesti ja reaaliaikaisesti projektille tai työnumerolle, josta voit laskuttaa ne helposti ja nopeasti projektikohtaisia hinnastoja hyödyntäen. Seuraa projektin kannattavuutta reaaliaikaisesta budjetti-toteumavertailusta.

Työmaat

Rakentamisen tiedonantovelvollisuuden työntekijä- sekä urakkailmoitusten muodostamiseen.

Henkilöstö

Työaika (myös mobiili)
Kirjaa työaikasi selaimen kautta tai suoraan mobiililla organisaation itse määrittelemille palkkalajeille sekä työvaiheille. Työajan voit lisäksi kohdistaa tunnisteille, kuten kustannuspaikoille, projekteille ja työnumeroille. Työajanseurannan avulla saldolaskenta tapahtuu automaattisesti ja loma-ajat sekä muut poissaolot saadaan kirjattua samaan järjestelmään, joten voit seurata niitä helposti myös jälkikäteen.

Matka- ja kululaskutus (myös mobiili)

Kirjaa matka- ja kululaskut selaimen kautta tai suoraan mobiililla. Laskut voit kohdistaa esimerkiksi kustannuspaikoille tai projekteille ja niille voi lisätä kuvia. Esimiehet voivat hyväksyä laskut sähköisesti.

Palkanlaskenta

Hyödynnä työajankirjauksia palkanlaskennassa tuomalla ne suoraan palkkalaskelmille. Palkanlaskennasta puolestaan saadaan luotua automaattiset kirjanpitotositteet.

Fiilismittari

Seuraa henkilöstön hyvinvointia fiilismittarin avulla organisaatiotasolla, fiilisten rekisteröinti on täysin anonyymiä.

Ulkoiset rajapinnat

Verottajan, ammattiliittojen, tulorekisterin, kuluttajalaskutuksen vakioaineistot sekä rajapintojen luontimahdollisuus asiakkaan muihin järjestelmiin.

Usein kysyttyä

Miten seuraan sisäisiä hankkeita Opiferus Toiminnanohjauksessa?

Sisäisten hankkeiden kustannukset koostuvat usein organisaation palkkakustannuksista ja ulkopuolisista palveluista. Opiferus Toiminnanohjauksessa on mahdollista seurata hankkeen kestosta riippumatta hankkeiden kokonaiskustannuksia sekä tietyllä aikajaksolla syntyneitä kustannuksia. Hanke voidaan jakaa eri osiin sisällön tai vaiheiden perusteella. Budjetin ja ostotilausten lisäksi hankkeelle voidaan kohdistaa myös tuottoja. Tehokkain prosessi syntyy, kun työntekijää kirjaa työaikansa Opiferus Toiminnanohjauksen -työajanseurannan avulla ja asiakas käyttää Opiferus Toiminnanohjauksen ostoreskontra-moduulia, jolloin organisaation perusprosessit tuottavat automaattisesti kustannustiedon hankkeelle. Työntekijöille on mahdollista merkitä palkkakustannusten lisäksi yleiskustannuskerroin, jolloin hankeraportointi entistä tarkempaa reaaliaikaisesti eikä vaadi kirjanpidon sisäistä laskentaa.

Voinko hyödyntää myyntilaskutuksessa ulkopuolista järjestelmää?

Asiakkaalla voi olla Opiferus Toiminnanohjauksen lisäksi toimialakohtainen järjestelmä laskutuksen perusteiden tuottamista varten. Laskuaineistojen tuonnin avulla laskujen lähetys, saatavien seuranta voidaan toteuttaa Opiferus Toiminnanohjauksessa jossa on olemassa toiminnot sähköisen laskutuksen ja suoritusten automaattiseen kohdistamiseen. Tuonnin lisäksi voidaan samalle asiakkaalle luoda erillisiä myyntilaskuja suoraan Opiferus Toiminnanohjauksesta.

Miten käyttäjätuki toimii?

Käyttäjien tukena asiakkuuden alussa on käyttöönottoprojektissa toimivat asiantuntijat jotka asiakas tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse. Pyrimme kouluttamaan asiakkaan noudatellen asiakkaan prosessia, jolloin käytön aloittaminen ja erityiskysymykset huomioidana jo koulutusmateriaaleissa. Aloituksen jälkeenkin pidämme asiakkaan käyttäjälle tarvittaessa lyhyitä Teams läpikäyntejä tai toimitamme lisäohjeita sähköpostilla. Asiantuntijamme ja tukemme tuntee kunkin asiakkuuden sisällön ja huomioi erityispiirteet tuessa.

Mihin tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmää?

Toiminnanohjausjärjestelmä on laajempi kokonaisuus kuin taloushallinnon järjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmässä tiedon perusteita ja organisaation prosesseja hallitaan kokonaisvaltaisemmin. Opiferus Toiminnaohjaus esimerkiksi pyrkii tuomaan sisäisen laskennan tarvitsemaa dataa työajanseurannan käyttöön samalla kun työajanseuranta tuottaa laskutusperusteen ja/tai palkanlaskennan perusteen. Toiminnanohjausjärjestelmässä toiminnan läpinäkyvyys ja integraatio toteutuu enemmän kuin hyvin. Porautuminen tuloslaskelma raportilta kirjanpidon tositteiden kautta laskulle jatkuu vielä syvemmälle tilausten ja varasto-tai työaikakirjauksiin saakka. Kaikki yhdessä järjestelmässä.

Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

Haminan kaupunki on ollut Softwaven asiakas vuodesta 2021. Organisaatiolla on tällä hetkellä käytössään Opiferus®-tuoteperheen Talousdokumentti- sekä Taloussuunnittelu-ratkaisut. Opiferus®Johdon Työpöytä on vielä sisäänajovaiheessa.

Kuntatietoraportoinnin uusi aika

Kuntatietoraportoinnin uusi aika

”Koska XBRL-raportointiin siirtyminen on ollut osa työtäni, osaan todella arvostaa Opiferus® XBRL-talousraportointi-sovellusta sekä Softwaven tarjoamaa tukea tässä isossa muutosprosessissa.”

Eroon copy-paste-rumbasta

Eroon copy-paste-rumbasta

Opiferus® Talousdokumentti -sovellus on helpottanut ja sujuvoittanut arjen työskentelyä radikaalisti. Ehdottomasti parasta on ollut copy-paste-vaiheen poisjääminen – mikä on myös vapauttanut työaikaa talousarvion muuhun valmisteluun.