Softwaven Opiferus Toiminnanohjaus on laadukas ja monipuolinen selainkäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla on helpompi parantaa yrityksesi kannattavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Projektinhallinta, kuormitus, kapasiteetti, kannattavuus – toiminnanohjausjärjestelmä kokoaa tärkeimmät tiedot!

Softwaven Opiferus Toiminnanohjaus on laadukas ja monipuolinen selainkäyttöinen ERP-järjestelmä, joka yhdistää yrityksesi projekteja, taloutta, toimintaa ja henkilöstöä koskevat tiedot. Yhdellä työkalulla on helppo seurata ja analysoida mm. yrityksesi kapasiteettia, toiminnan kustannuksia, asiakas- ja projektikannattavuuksia sekä eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa.

Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa, sinun on helpompi löytää ongelmakohdat, joita ratkomalla voit parantaa yrityksesi kannattavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä.

ERP toimii myös mobiilissa!

Opiferus Toiminnanohjauksen työajanseuranta, matka- ja kululaskut sekä varastohallinta toimivat myös Android-laitteissa. Reaaliaikainen yhteys selainkäyttöliittymän kanssa ansiosta ajantasaiset tiedot kulkevat aina mukana. Järjestelmässä on mahdollista luoda käyttäjäkohtaisia näkymiä ja asetuksia.

Ulkoista taloushallinto halutessasi meille

Käyttöönottovaiheen jälkeen voit käyttää Opiferus Toiminnanohjausta kokonaan itse tai ulkoistaa esimerkiksi kirjanpidon ja palkanlaskennan Softwaven omalle ammattitaitoiselle taloushallinnon palvelutiimille. Kysy lisää.

ERP-järjestelmä määritellään tarpeisiinne seuraavista moduuleista:

 • Projektinhallinta

  • Projektien aikataulutus ja resursointi
  • Projektivaraston hallinta
  • Projektin budjetointi, hinnasto ja laskutus
  • Projektien seuranta, raportointi ja analysointi
 • Laskutus

  • Laskujen teko myyntitilausten tai projektien mukaan tai suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä kohdistettuna eri laskentakohteille.
  • Laskujen lähetys sähköisenä, sähköpostin liitteenä tai paperisena.
  • Laskujen hyväksyntä sähköisesti ja järjestelmässä
  • Laskujen automaattinen luonti maksuposteilla Maksuposteihin
  • Pro Forma -toiminnallisuus.
 • Resursointi

  • Eri työvaiheisiin kuluvan työajan seuranta
  • Työaikadata, joka kertoo mitkä toiminnot kuluttavat resursseja minkäkin verran.
 • Kirjanpito

  • Taseet, tuloslaskelmat ja käyttöomaisuus seurattavissa ja analysoitavissa automaattisesti
  • Toiminnasta syntyvät tositteet siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon.
  • Porautuminen järjestelmässä luoduilta tositteilta alkuperäiseen tapahtumaan saakka.
  • Sisäisen laskennan vyörytystyökalu, monipuoliset kirjanpidon raportit, kustannuspaikkakohtainen seuranta sekä toteuman ja budjetin vertailu.
 • Kumppanirekisteri

  • Asiakas -ja toimittajarekisteri, johon merkitään laskutusmoduuleja varten ohjaustiedot.
 • Myyntitilaukset

  • Varastonhallinnan ja tilausten seuranta reaaliaikaisesti.
  • Tilaustyypeiksi voidaan määrittää sisäiset tilaukset, siirtotilaukset ja vuokraus.
 • Ostotilaukset

  • Reaaliaikainen varastosaldojen seuranta tulevan tavaran osalta.
 • Ostolaskujen hallinta

  • Ostolaskujen tuominen sähköisesti, käsin tai kopioimalla edellisistä laskuista
  • Sähköinen tarkastus- ja hyväksyntäkierros
  • Liitteiden lisääminen laskulle
 • Varastonhallinta

  • Useiden varastopaikkojen luonti (myös projektivarastopaikkoja)
  • Selkeät listaukset ja integraatiot tilausmoduuleihin
  • Automaattiset tositteet varastotapahtumista
  • Hinnastot ja monipuoliset ohjaustiedot
  • Mahdollisuus käsin tehtäviin tapahtumiin
 • Henkilöstönhallinta

  • Henkilöstön tiedot palkanlaskentaa ja muita moduuleja varten
 • Työajanseuranta

  • Työajan kohdentaminen kustannuspaikalle, projektille, työnumerolle sekä työvaiheille
  • Lomien ja poissaolojen kirjaukset sekä lomatoiveiden käsittely
  • Pikamatkalasku -toiminnallisuus
  • Oma näkymä esimiesten tuntien hyväksyntään
 • Matka- ja kululaskut

  • Päivärahojen laskenta aloitus- ja lopetuspäivän mukaan
  • Kulujen kohdistaminen
 • Palkanlaskenta

  • Ei TES-tulkintaa, toimialariippumaton, lomalaskenta
  • Integraatio matkalaskuihin ja työajanseurantaan
  • Toteutuneiden tuntien perusteella palkkakustannusten jyvitys laskentakohteille / kustannuspaikoille / projekteille
  • Vaadittavat viranomaisilmoitukset muodostuvat automaattisesti
 • Raportointi

  • Monipuoliset graafiset raportit jokaisesta moduulista erikseen.
  • Kausiveroilmoitus, Intrastat-raportit, verottajan urakkailmoitukset
  • Kirjanpidon raporteilta porautuminen tositteille ja tositteilta tapahtumille saakka

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, kerromme mielellämme lisää!

Lue lisää Johdon Työpöydän omilta sivuilta

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Opiferus Taloussuunnittelu

Opiferus Toiminnanohjaus

Opiferus Toiminnanohjauksen hyödyt

 • Selainkäyttöinen integroitu kokonaisuus
 • Selkeä projektien aikataulutus ja resurssointi
 • Kannattavuusseuranta kustannuspaikoilta työnumerotasolle saakka
 • Tilaus-toimitusketjun hallinta
 • Monipuoliset laskutustoiminnallisuudet
 • SaaS-maksu alk. 400 €/kk
 • Käyttöönottoprojekti alk. 5000 €

Ratkaisuumme luottavat: