Tarkastele, vertaile, hyödynnä — kustannuslaskennalla todellista tietoa hinnoitteluun ja kannattavuuslaskentaan!

Softwaven Opiferus Toimintolaskenta Pro kokoaa organisaation koko kustannuslaskennan yhteen järjestelmään ja tarjoaa työkalut muun muassa hinnoitteluun ja tuotteistukseen. Toimintolaskenta ja sen tuottamat laadukkaat graafiset raportit helpottavat sekä päivittäistä että pitkän tähtäimen päätöksentekoa organisaatiossa.

Työasemalla toimiva Client, Opiferus Toimintolaskenta Pro on selkeä ja helppokäyttöinen, ammattilaisen laskentatyökalu. Client lukee pilvessä olevaa tietokantaa, minkä ansiosta useampi käyttäjä voi hyödyntää samaa tietoa. Tietokantapohjainen ratkaisu mahdollistaa sovelluksen tuottamien tulosten hyödyntämistä esimerkiksi asiakkaan johdon raportoinnissa joko Excel-vientinä tai integraation kautta.

Sovelluksesta löytyy myös itsestään kattavat raportointityökalut erilaisten taulukoiden ja graafien muodostamiseen. Sovelluksen avulla voidaan vertailla eri yksiköitä keskenään tai voidaan seurata esimerkiksi hintojen kehitystä graafien avulla.

Kustannus- ja toimintolaskenta

Pohjana laskennassa käytetään oman organisaatiosi rakennetta ja tilikarttaa. Kustannukset kohdistetaan sovelluksessa eri toiminnoille aiheuttamis­periaatteen mukaan erilaisia ajureita hyödyntäen. Esimerkiksi tilakustannukset voidaan jakaa toiminnoille neliöiden suhteessa. Toimintojen kustannukset jaetaan edelleen laskentakohteille, joita ovat esimerkiksi tuotteet, palvelut ja asiakkaat.

Toimintolaskenta Pro:ta käytetään mm. asumispalveluiden yhden hoitopäivän kustannusten laskentaan ja ruokapalveluissa selvittämään, mistä kustannuksista eri ateriatyyppien hinnat koostuvat.

Hinnoittelu- ja kannattavuuslaskenta

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun tulisi perustua todellisiin kuluihin, joita niiden tuottamisesta aiheutuu. Ilman erillistä sovellusta tuotteiden tai palveluiden kustannusrakenteen tarkastelu on kuitenkin vaikeaa, eikä laskennan tulos ole välttämättä luotettava. Opiferus Toimintolaskennalla tehty laskenta on läpinäkyvää ja se voidaan täsmäyttää helposti kirjanpitoon. Lisäksi laskennassa voidaan ottaa huomioon myös asiakaskohtaiset erilliskustannukset ja saada ne mukaan hinnoitteluun.

Sovelluksella voidaan laskea myös asiakaskohtaisia kannattavuuksia tuomalla laskentaan mukaan myyntimäärät ja -eurot. Kannattavuuslaskennan avulla päästään tarkastelemaan organisaation kannattavuutta tuloslaskelmaa tarkemmalla tasolla.

Käyttöliittymän läpinäkyvyys mahdollistaa porautumisen karkeammalta tasolta tarkemmalle tasolle: esimerkiksi yksikköhintaa tarkastellessasi voit selvittää, mistä toiminto­kustannuksista tai tileistä tuotteen tai palvelun hinta muodostuu.

Sisäinen laskenta

Toimintolaskentaa käytetään myös kuntayhtymien maksuosuuksien ja kuntien sisäisen laskutuksen hallintaan. Sisäisen laskennan avulla saadaan kaikki hallinnon ja tukipalveluiden kulut jaettua aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ydintoiminnalle. Raportoinnin avulla voidaan muodostaa vientitiedosto kirjanpitoon, jolloin sisäisen laskennan tuottamat vyörytyseriä ei tarvitse manuaalisesti syöttää kirjanpitoon. Laskennan tuottamat tiedot voidaan siirtää myös Opiferus Taloussuunnitteluun, jolloin vyörytykset saadaan mukaan jo budjetointiin.

Kustannusvastaavuuslaskenta

Opiferus Toimintolaskenta Pro:n avulla saadaan myös muodostettua valtion virastojen tarvitsemat maksullisen- ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Ohjelman avulla ydintoiminnoille tai suoritteille saadaan kohdistettua palkalliset poissaolot ja tukitoiminnot, jolloin ne saadaan laskelmiin mukaan valmiiden raporttien avulla.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, kerromme mielellämme lisää!

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Opiferus Kvanto

Opiferus Työajanmittaus

Opiferus Toimintolaskenta Pro:n hyödyt

  • Organisaation sisäisen ja ulkoisen laskennan tuottaminen
  • Tuote-, asiakas- ja palvelukustannukset toiminnoittain
  • Läpinäkyvät hinnat ja kannattavuudet tuotteille ja palveluille
  • Työkalu toimintojohtamiseen
  • Kustannusvastaavuus selville
  • Helpot raportit ja kuvaajat
  • Integroituu mihin tahansa perustaloushallinnon järjestelmään
  • SaaS-maksu alk. 400 €/kk
  • Käyttöönottoprojekti alk. 5000 €

Ratkaisuumme luottavat: