Työajanseuranta

Opiferus tuoteperheestämme löytyy ratkaisut niin jatkuvan työajanseurannan kuin jaksottaisenkin työajanmittauksen tarpeisiin. Opiferus Työajanseuranta on jatkuvaan työajan kirjaamiseen ja seurantaan kehitetty ratkaisu, kun taas Opiferus Työajanmittaus soveltuu organisaatiosi jaksottaiseen työajanmittaukseen ja analysointiin. Molemmat sovellukset sisältävät työkalut myös kerätyn tiedon analysointiin ja raportointiin.

Opiferus Työajanseuranta

Eroon tuntilapuista – ota käyttöön sähköinen ratkaisu jatkuvan työajanseurannan tarpeisiin

Opiferus Toiminnanohjauksessa on helppokäyttöinen ja monipuolinen ratkaisu jatkuvan työajanseurannan tarpeisiin, jota voit hyödyntää osana toiminnanohjausjärjestelmää tai erillisenä järjestelmänä. Työaika on kirjattavissa selainkäyttöisesti tai suoraan kentältä mobiilisovelluksella.

Organisaatiosi työaika kirjataan itse määrittelemillesi palkkalajeille sekä työvaiheille ja voit lisäksi kohdistaa työaikaa eri tunnisteille, kuten kustannuspaikoille, projekteille ja työnumeroille. Työajanseurannan avulla saldolaskenta tapahtuu automaattisesti työntekijän päivittäisen työajan perusteella. Henkilöstön loma-ajat sekä muut poissaolot saadaan kirjattua samaan järjestelmään, joten voit seurata niitä helposti myös jälkikäteen.

Työaikakirjaukset ovat reaaliaikaisesti esimiesten hyväksyttävissä sekä organisaation johdon ja esimiesten käytettävissä seurantaa ja raportointia varten. Työajanseurannan tiedot ovat käytettävissäsi myös palkanlaskennan pohjatietoina, joten erillisiä paperisia tuntilappuja ei enää tarvita.

Voit seurata ja raportoida toteutunutta työaikaa monipuolisten raporttien avulla niin organisaatiotasolla, henkilöittäin, työvaiheittain, palkkalajeittain kuin projekteittainkin. Kaikki työajanseurannan raportit voit halutessasi viedä Excel-tiedostoihin, joten niiden hyödyntäminen muissa järjestelmissä ei tuota ongelmia.

Opiferus Työajanmittaus

Tehosta ajankäyttöä – analysoi toimintaa jaksottaisen mittauksen perusteella

Opiferus Työajanmittaus on tehokas työkalu tarpeen mukaan toteutettavaan tai säännöllisesti toistuvaan lyhytaikaiseen työajanmittaukseen. Työkalun avulla varmistat organisaatiosi mahdollisimman järkevän ja tehokkaan toiminnan. Työaika on kirjattavissa selainkäyttöisesti.

Tieto työajan jakautumisesta saattaa perustua pelkkiin arvioihin, jotka voivat poiketa suurestikin todellisuudesta. Tiettyyn tehtävään saattaa mennä huomattavasti enemmän aikaa kuin siihen on mitoitettu tai yksittäisen työntekijän työaikaa voi kulua asioihin, jotka eivät kuulu hänen toimenkuvaansa. Työajanmittaus tuottaa päätöksentekosi tueksi tarkat raportit koko henkilöstön tai valittujen osastojen työajan käytöstä. Voit hyödyntää mittaustietoa esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kustannuslaskennassa, työajan käytön vertailussa eri osastojen välillä sekä mahdollisessa työnjaon uudelleenorganisoinnissa. Perinteisen työvaiheittain tehtävän seurannan sijaan mittauksen tuloksena saat läpileikkauksen toimintoihin, asiakkaisiin ja tuotteisiin kuluvasta työajasta.

Työajanmittauksen käyttö on helppoa. Työntekijät voivat itse kirjata työaikansa selaimella ja kohdistaa tekemänsä tunnit. Asiakkaan pääkäyttäjä voi tarpeen mukaan luoda uusia käyttäjätunnuksia ja muokata työajan mittauslomakkeita. Mittaustuloksia voidaan tarkastella sekä taulukkoraportoinnin että graafisen raportoinnin avulla, jonka lisäksi raportoinnin tiedot ovat hyödynnettävissä myös muissa ohjelmissa kuten esimerkiksi Excelissä ja PowerPointissa.

Asiakaskokemukset

Lue lisää asiakaskokemuksia

Ota yhteyttä

Update cookies preferences