Opiferus® tiedolla tavoitteeseen

opiferus
työajan­seuranta

Opiferus tuoteperheestämme löytyy ratkaisut niin jatkuvan työajanseurannan kuin jaksottaisenkin työajanmittauksen tarpeisiin. Opiferus Työajanseuranta on jatkuvaan työajan kirjaamiseen ja seurantaan kehitetty ratkaisu, kun taas Opiferus Työajanmittaus soveltuu organisaatiosi jaksottaiseen työajanmittaukseen ja analysointiin. Molemmat sovellukset sisältävät työkalut myös kerätyn tiedon analysointiin ja raportointiin.

opiferus työajan­seuranta pähkinän­kuoressa

Digitalisointi

Eroon tuntien kirjaamisesta paperilapuille, jotka sitten joku joutuu syöttämään koneelle.

U

Läpinäkyvyys

Johtotasolle selkeä näkymä toiminnan tilanteesta, kuinka iso osa työajasta kohdistuu toimialan ydintoimintaan.

Varmuus

Luotettava saldoseuranta.

Tehostaminen

Sisäisten projektien, hankkeiden ja laskutusten prosessin helpottaminen.

Työhyvinvointi

Henkilöstön työroolien kehittämisen tueksi eri työvaiheille kohdistunut työaika.

Raportit

Monipuoliset raportit palkanlaskentaan ja kustannuslaskentaan.

Opiferus® Työajan­seuranta

Eroon tuntilapuista – ota käyttöön sähköinen ratkaisu jatkuvan työajanseurannan tarpeisiin

 

Opiferus Toiminnanohjauksessa on helppokäyttöinen ja monipuolinen ratkaisu jatkuvan työajanseurannan tarpeisiin, jota voit hyödyntää osana toiminnanohjausjärjestelmää tai erillisenä järjestelmänä. Työaika on kirjattavissa selainkäyttöisesti tai suoraan kentältä mobiilisovelluksella.

Organisaatiosi työaika kirjataan itse määrittelemillesi palkkalajeille sekä työvaiheille ja voit lisäksi kohdistaa työaikaa eri tunnisteille, kuten kustannuspaikoille, projekteille ja työnumeroille. Työajanseurannan avulla saldolaskenta tapahtuu automaattisesti työntekijän päivittäisen työajan perusteella. Henkilöstön loma-ajat sekä muut poissaolot saadaan kirjattua samaan järjestelmään, joten voit seurata niitä helposti myös jälkikäteen.

Työaikakirjaukset ovat reaaliaikaisesti esimiesten hyväksyttävissä sekä organisaation johdon ja esimiesten käytettävissä seurantaa ja raportointia varten. Työajanseurannan tiedot ovat käytettävissäsi myös palkanlaskennan pohjatietoina, joten erillisiä paperisia tuntilappuja ei enää tarvita.

Voit seurata ja raportoida toteutunutta työaikaa monipuolisten raporttien avulla niin organisaatiotasolla, henkilöittäin, työvaiheittain, palkkalajeittain kuin projekteittainkin. Kaikki työajanseurannan raportit voit halutessasi viedä Excel-tiedostoihin, joten niiden hyödyntäminen muissa järjestelmissä ei tuota ongelmia.

Opiferus® Työajan­mittaus

Tehosta ajankäyttöä – analysoi toimintaa jaksottaisen mittauksen perusteella

 

Opiferus Työajanmittaus on tehokas työkalu tarpeen mukaan toteutettavaan tai säännöllisesti toistuvaan lyhytaikaiseen työajanmittaukseen. Työkalun avulla varmistat organisaatiosi mahdollisimman järkevän ja tehokkaan toiminnan. Työaika on kirjattavissa selainkäyttöisesti.

Tieto työajan jakautumisesta saattaa perustua pelkkiin arvioihin, jotka voivat poiketa suurestikin todellisuudesta. Tiettyyn tehtävään saattaa mennä huomattavasti enemmän aikaa kuin siihen on mitoitettu tai yksittäisen työntekijän työaikaa voi kulua asioihin, jotka eivät kuulu hänen toimenkuvaansa. Työajanmittaus tuottaa päätöksentekosi tueksi tarkat raportit koko henkilöstön tai valittujen osastojen työajan käytöstä. Voit hyödyntää mittaustietoa esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kustannuslaskennassa, työajan käytön vertailussa eri osastojen välillä sekä mahdollisessa työnjaon uudelleenorganisoinnissa. Perinteisen työvaiheittain tehtävän seurannan sijaan mittauksen tuloksena saat läpileikkauksen toimintoihin, asiakkaisiin ja tuotteisiin kuluvasta työajasta.

Työajanmittauksen käyttö on helppoa. Työntekijät voivat itse kirjata työaikansa selaimella ja kohdistaa tekemänsä tunnit. Asiakkaan pääkäyttäjä voi tarpeen mukaan luoda uusia käyttäjätunnuksia ja muokata työajan mittauslomakkeita. Mittaustuloksia voidaan tarkastella sekä taulukkoraportoinnin että graafisen raportoinnin avulla, jonka lisäksi raportoinnin tiedot ovat hyödynnettävissä myös muissa ohjelmissa kuten esimerkiksi Excelissä ja PowerPointissa.

Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

Haminan kaupunki on ollut Softwaven asiakas vuodesta 2021. Organisaatiolla on tällä hetkellä käytössään Opiferus®-tuoteperheen Talousdokumentti- sekä Taloussuunnittelu-ratkaisut. Opiferus®Johdon Työpöytä on vielä sisäänajovaiheessa.

Kuntatietoraportoinnin uusi aika

Kuntatietoraportoinnin uusi aika

”Koska XBRL-raportointiin siirtyminen on ollut osa työtäni, osaan todella arvostaa Opiferus® XBRL-talousraportointi-sovellusta sekä Softwaven tarjoamaa tukea tässä isossa muutosprosessissa.”

Eroon copy-paste-rumbasta

Eroon copy-paste-rumbasta

Opiferus® Talousdokumentti -sovellus on helpottanut ja sujuvoittanut arjen työskentelyä radikaalisti. Ehdottomasti parasta on ollut copy-paste-vaiheen poisjääminen – mikä on myös vapauttanut työaikaa talousarvion muuhun valmisteluun.