Opiferus® tiedolla tavoitteeseen

opiferus
talous­dokumentti

Automaatiolla tehokkuutta ja selkeyttä kunnan talousdokumenttiprosessiin

 

Opiferus® Talousdokumentti on suunniteltu yhdessä kuntien kanssa ratkaisemaan säännöllisesti laadittavien talousdokumenttien kokoamisprosessia – ei enää ”leikkaa-liimaa” -haasteita.

Automatisoi kunnan kaikki talousdokumentit, kuten tilinpäätös, talousarvio, osavuosikatsaus ja kuukausiraportti. Opiferus Talousdokumentin avulla luot helppolukuisen, yhtenäisen ja visuaalisen dokumentin, joka palvelee kaikkien sidosryhmien tarpeita ja tukee päätöksentekoa.

opiferus talous­dokumentti pähkinän­kuoressa

Automaatio

Taloustaulukoiden päivittyminen automaatiolla.

Tehokkuus

Manuaalisen ja moninkertaisen työn poistaminen.

Helppous

Helppo ja nopea päivitettävyys. Tekstien generointi tekoälyllä.

Työn jalkautus

Tietojen syöttämisen jalkautus toimialoittain.

Ennustaminen

Päätöksenteon tuki ja laaja saavutettavuus.

Saavutettavuus

Selkeä infografiikka ja helppolukuinen dokumentti.

opiferus talousdokumentti kunta-asiakasta

tehtyä talousdokumenttia

Kunta-alan kumppanina

Tilauksesta käyttöönottoon

Opiferus® Talous­dokumentti:

Historiatietojen lataus

Aikaisemmat tiedot ovat nopeasti saatavilla ja siirrettävissä Softwaven ohjelmistoon. Tämä säästää aikaa ja vaivaa käyttöönotossa. Jos kunta siirtyy käyttämään toista Softwaven Opiferus®-sovellusta, tiedonsiirto tapahtuu automaattisesti.

Muokattavuus

Ohjelmiston avulla voi luoda ja linkittää erilaisia suoritetaulukoita ja grafiikkaa helpottamaan tietojen hallintaa, päätöksentekoa, helppolukuisuutta ja dokumentin saavutettavuutta. Lisäksi Talousdokumenttiin voi syöttää tietoja jalkautetusti useista eri lähteistä. Tiedot voivat olla esimerkiksi talousarviotavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita.

Yhtenäisyys

Kun dokumentin suunnittelutyökaluun on syötetty dokumentin rakenne fontteineen ja kirjasinkokoineen, pysyvät tiedoston asetukset samana, vaikka tietojen syöttäjiä on useita. Kokonaisuutta rakentaessa huomioidaan asiakkaan graafinen ohje. Lopputuloksena saadaan siisti ja helppolukuinen talousdokumentti.

Jakaminen

Valmis talousdokumentti on jaettavissa kokonaisena tai osissa eri lautakunnille tai vastaanottajille tarpeen mukaan. Tämä helpottaa tiedon jakamista ja yhteistyötä organisaation sisällä.

Monipuolisuus

Sovellus mahdollistaa kaikkien tarvittavien talousdokumenttien, kuten talousarviokirjojen, tilinpäätöskirjojen, osavuosikatsausten ja kuukausiraporttien, luomisen jalkautetusti ja automatisoidusti. Tämä vähentää manuaalista työtä ja varmistaa dokumenttien laadun ja yhdenmukaisuuden.

“Talousdokumentin visuaalinen esittäminen auttaa tekemään tärkeistä tunnusluvuista helppolukuisia. Se parantaa lukijan ymmärrystä ja mahdollistaa tietojen vertailun ja analysoinnin nopeasti ja helposti.”

 

Katseet kohdistuvat hiljalleen vuoden 2024 talousarvioon, sen vuoksi kokosimme tuotekehityspäällikkömme vinkit tiiviiksi oppaaksi. Näiden ohjeiden avulla saat tehtyä talousarviosta helppolukuisen, informatiivisen ja päätöksentekoa tukevan kokonaisuuden.

Lataa uusin oppaamme “Näin stailaat vuoden 2024 talousarvion – 5 helppoa vinkkiä”, ja ota asiantuntijamme vinkit käyttöön.

Usein kysyttyä

Mikä on tavoitetyökalu?

Strategian seurantaväline, joka on räätälöitävissä kuntakohtaisesti. Hyvin usein jo työkalu asettaa kunnan henkilöstön pohtimaan tavoitteita konkretian ja tekemisen kautta.

Tavoitetyökalun seurantanäkymän avulla voit esittää visuaalisesti, mitä kunnassa on tehty strategiassa sovittujen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi tänä vuonna tai tämän valtuuskokauden aikana. Toimenpiteiden toteutumista voidaan tarkastella joko palvelutasoittain, tai isommassa kuvassa koko kunnan tasolla.

Kun tavoitetyökalu on käytössä, se parantaa strategiaprosessin läpinäkyvyyttä ja auttaa strategiatyön johtamisessa ja edistämisessä strategiakauden aikana.

Miten automatisoin talousdokumentin?

Kun Opiferus Talousdokumentti otetaan käyttöön, rakennetaan Opiferus järjestelmän ja asiakkaan talouden perusjärjestelmän välille integraatio, josta talouden eri tunnusluvut siirtyvät automaattisesti Talousdokumenttiin. Tiedot päivittyvät järjestelmään kerran vuorokaudessa ja näin vältytään kaksinkertaiselta tietojen syötöltä, mikäli talousluvut muuttuvat dokumentointiprosessin aikana.

Lisäksi projektin alussa määritellään asiakkaan graafisen ohjeiston mukaiset fontit, värimaailmat ja tyyliyksityiskohdat, jotka ovat automaattisesti ohjelmassa valmiina aina, kun asiakas työstää dokumenttiaan.

Mitä osioita talousarviokirjan tulee sisältää?

 • Toiminnalliset tavoitteet: Kunnan talousarviossa tulisi olla määriteltyinä kunnan tavoitteet ja suunnitelmat tulevalle vuodelle. Nämä tavoitteet voivat koskea esimerkiksi koulutusta, infrastruktuuria, ja muita julkisia palveluja.
 • Tuloarvio: Talousarviossa on esitettävä arvio kunnan tuloista tulevalle vuodelle. Tuloja voivat olla esimerkiksi verotulot, valtionosuudet, maksut ja korvaukset eri palveluista.
 • Menoarvio: Talousarviossa tulee olla suunnitelma kunnan menoista tulevana vuonna. Menoihin sisältyvät esimerkiksi henkilöstökulut, investoinnit, palvelujen tuottamiseen liittyvät kulut ja velanhoito.
 • Investointiosa: Kunnan talousarvio voi sisältää erillisen investointiosan, jossa suunnitellaan suuremmat hankkeet ja investoinnit, kuten uudet koulut, tieverkoston laajennukset tai muut infrastruktuurihankkeet.
 • Taloussuunnitelma: Talousarvion yhteydessä tulee usein olla pitkän aikavälin taloussuunnitelma, joka kattaa useamman vuoden. Tämä auttaa kuntaa suunnittelemaan talouttaan pidemmällä tähtäimellä.
 • Tase: Talousarviossa voi olla myös tase, joka kuvastaa kunnan taloudellista tilannetta tiettynä ajankohtana. Taseeseen sisältyy varat, velat ja oma pääoma.
 • Liitteet: Talousarvioon liitetään usein erilaisia taustatietoja, laskelmia ja selityksiä talousarvion eri osista.

Mitä osioita talousarviokirjasta saattaa joskus unohtua?

 • Ennakoimattomat menot: Kunnilla voi ilmetä odottamattomia menoja, kuten hätätilanteisiin tai kriiseihin vastaamista varten. Talousarviossa tulisi olla varaus ennakoimattomille kuluille tai kriisitilanteille.

 • Inflaatio ja hintojen muutokset: Talousarviossa tulisi ottaa huomioon inflaation vaikutus, joka voi lisätä kustannuksia vuoden aikana. Lisäksi tuotteiden ja palvelujen hintojen nousu on otettava huomioon.

 • Veronkorotukset ja veronalennukset: Kunnat saattavat suunnitella veronkorotuksia tai veronalennuksia tulevalle vuodelle. Nämä muutokset tulisi heijastaa talousarviossa.

 • Kuntalaisten tarpeet ja odotukset: Kuntalaisten tarpeet ja odotukset palvelujen suhteen saattavat muuttua. Kuntien tulisi seurata asukkaidensa palautetta ja tarpeita ja sopeuttaa talousarvio tarpeiden mukaan.

 • Riskit ja epävarmuustekijät: Talousarviossa olisi hyvä ottaa huomioon erilaiset riskit ja epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa kunnan talouteen, kuten sääolosuhteiden vaihtelut, väestömuutokset ja lainsäädännön muutokset.

 • Ympäristö- ja kestävyysnäkökohdat: Kunnan talousarviossa tulisi huomioida ympäristönäkökohdat ja kestävyyskysymykset, kuten ilmastotavoitteet ja ympäristöystävälliset investoinnit.

 • Henkilöstökulut ja osaaminen: Kunnan henkilöstökulut voivat kasvaa muun muassa palkankorotusten, koulutuksen ja rekrytointitarpeiden vuoksi. Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen olisi myös huomioitava.

 • Viestintä ja osallisuus: Kunnan tulisi varata resursseja viestintään ja osallisuuden edistämiseen, jotta kuntalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua päätöksentekoon ja seurata kunnan taloutta.

Voiko talousdokumentissa hyödyntää tekoälyä?

Kyllä voi! Opiferus Talousdokumentilla voit generoida dokumentin eri osiin tekstiosuuksia, jotka pohjautuvat dokumentissa jo valmiina oleviin talouden taulukoihin. Tekoälyn tuottaman tekstin voi käyttää sellaisenaan tai muokata siitä tarpeisiisi sopivamman. Kehitämme tekoäly mahdollisuuksiamme jatkuvasti. Voit lukea lisää Tekoäly-oppaastamme: https://softwave.fi/ajankohtaista/tekoalyn-tulevaisuus-ja-sen-hyodyntaminen-kunta-alalla/

  Miten toimialojen tietojensyöttöä voi seurata prosessin aikana?

  Kuntien toiveesta kevään 2024 aikana Opiferus Talousdokumentissa eri toimialojen tekstiosuuksia voi merkitä valmiiksi. Se auttaa seuraamaan dokumentin etenemistä ja on suuri apu kaksikielisissä kunnissa, kun kääntäjät voivat aloittaa käännöstyön jo dokumentin laatimisvaiheessa.

  Lisäksi ne pääkäyttäjät, joilla on pääsy kaikkiin kunnan toimialaluokkiin, voi seurata dokumentin etenemistä koko prosessin ajan.

  Mitä eri raportteja Opiferus Talousdokumentilla voi laatia?

  Opiferus Talousdokumentilla laadit kaikki kunnan vuosittaiset dokumentit, kuten tilinpäätös, talousarviokirja, osavuosikatsaus / puolivuosiraportti / neljännesvuosikatsaus ja kuukausiraportti. Lisäksi jossain tapauksissa voidaan tehdä kunnan toimintakertomus.

  Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

  Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

  Haminan kaupunki on ollut Softwaven asiakas vuodesta 2021. Organisaatiolla on tällä hetkellä käytössään Opiferus®-tuoteperheen Talousdokumentti- sekä Taloussuunnittelu-ratkaisut. Opiferus®Johdon Työpöytä on vielä sisäänajovaiheessa.

  Kuntatietoraportoinnin uusi aika

  Kuntatietoraportoinnin uusi aika

  ”Koska XBRL-raportointiin siirtyminen on ollut osa työtäni, osaan todella arvostaa Opiferus® XBRL-talousraportointi-sovellusta sekä Softwaven tarjoamaa tukea tässä isossa muutosprosessissa.”

  Eroon copy-paste-rumbasta

  Eroon copy-paste-rumbasta

  Opiferus® Talousdokumentti -sovellus on helpottanut ja sujuvoittanut arjen työskentelyä radikaalisti. Ehdottomasti parasta on ollut copy-paste-vaiheen poisjääminen – mikä on myös vapauttanut työaikaa talousarvion muuhun valmisteluun.