Softwaven Opiferus Johdon Työpöydän ansiosta organisaation tärkeimmät tiedot ovat yhdessä paikassa ja aina helposti saatavilla. Se tuo nykyaikaiset, havainnolliset ja tehokkaat tiedon analysointityökalut organisaation avainhenkilöiden käyttöön ja vapauttaa resursseja tietojen tehokkaampaan analysointiin ja nopeampaan reagointiin.

Kerää tieto, vertaile, viesti — siirry strategisen tiedolla johtamisen aikaan!

Merkittävät päätökset tulisi pystyä tekemään ajankohtaiseen tietoon perustuen. Tiedon koostaminen useasta eri lähteestä hidastaa sen hyödyntämistä. Avainhenkilöiden työaikaa kuluu paitsi tiedon etsimiseen, myös sen muokkaamiseen esitettävään muotoon. Tavoitteet ja strategiat jäävät usein taka-alalle, jos niitä ei oteta osaksi toimintaa tai pystytä viestimään ymmärrettävästi.

Softwaven Opiferus Johdon Työpöytä tuo nykyaikaiset, havainnolliset ja tehokkaat tiedon analysointityökalut ulottuvillesi ilman ohjelmistoasennuksia. Modernin selainkäyttöisen ratkaisun ansiosta organisaatiosi toiminnan tärkeimmät tiedot ovat yhdessä paikassa ja aina helposti saatavilla. Opiferus Johdon Työpöytä on erinomainen apuväline myös julkishallinnon talousarvion ja budjettikirjan laatimisessa.

Tarvekartoituksen pohjalta Mittaristot-osioon voidaan rakentaa juuri sinun organisaatiosi toiminnan kannalta tärkeimmät toimintaa kuvaavat mittarit. Ne voivat olla esimerkiksi talouteen, asiakas­tyytyväisyyteen, henkilöstöön ja strategiaan liittyviä. Tieto kerätään yhteen jo käytössäsi olevista tietojärjestelmistä, mittarit otetaan käyttöön — ja sinulla on käytössäsi ajantasaiset ja selkeät visuaaliset näkymät arjen tarpeisiin, kokouksiin ja esityksiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet -osion avulla luot selkeän kuvan organisaatiosi strategiasta ja pystyt viestimään sen helposti. Voit hyödyntää strategian toimeenpanossa siihen liittyviä mittareita, jotka voidaan yhdistää tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Opiferus Johdon Työpöydän ansiosta organisaatiosi avainhenkilöillä riittää paremmin resursseja tietojen tehokkaaseen analysointiin ja nopeaan reagointiin. Johtamisen laatu paranee: koko henkilöstön on helpompi sitoutua yhteiseen tekemiseen, kun päämäärät sekä keinot niihin pääsemiseksi saadaan kerrottua selkeästi ja konkreettisesti.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, kerromme mielellämme lisää!

Lue lisää Johdon Työpöydän omilta sivuilta

Myös nämä ratkaisumme voisivat kiinnostaa sinua:

Opiferus Taloussuunnittelu

Opiferus Toiminnanohjaus

Opiferus Johdon Työpöydän hyödyt:

  • Organisaation tärkeimmät tunnusluvut yhteen näkymään
  • Omat mittaristot organisaation eri tasoille
  • Esitykset kokouksiin ja tilaisuuksiin
  • Tavoitesuunnittelun ja arvioinnin jalkauttaminen eri tasoille
  • Tulosteet budjettiin, osavuosikatsauksiin ja tilinpäätökseen
  • Selainkäyttöinen ratkaisu ilman sovellusasennuksia
  • SaaS-maksu alk. 400 €/kk
  • Käyttöönottoprojekti alk. 5000 €

Ratkaisuumme luottavat: