Artikkelit

Kokemuksia markkinoilla tapahtuvan toiminnan eriyttämisestä

by | kesä 17, 2021

Kuntien ja kuntayhtiöiden, jotka harjoittavat liiketoimintaa vapailla markkinoilla on täytynyt laatia vuodesta 2020 alkaen tilikausikohtainen tuloslaskelma, josta selviää toiminnan tuotot ja kulut eriytettyinä.

Lain vaatimuksien myötä myös Päijät-Hämeessä toimivassa Työterveys Wellamossa otettiin käyttöön Opiferus® Toimintolaskenta Pro.

– Suurin syy, miksi otimme Opiferus®Toimintolaskenta Pron käyttöön oli kirjanpidon eriyttäminen, mutta meiltä puuttui myös työkalu suoritteiden kustannusseurantaan, kertoo Kirsi Korttila Työterveys Wellamon toimitusjohtaja.

Työterveys Wellamossa oli jo aikaisemmin otettu käyttöön Opiferus® Taloussuunnittelu, jonka myötä ohjelmistopaletin laajentaminen Opiferus® Toimintolaskenta Prohon oli looginen.

– Pystyimme hyödyntämään Opiferus® Taloussuunnittelusta saatuja lukuja suoraan toimintolaskennassa, kertoo Kirsi.

Miten uusi laskentamalli luotiin Toimintolaskenta Prossa?

Opiferus®-toimintolaskentaohjelmiston käyttöönotto sekä laskentamallin rakentaminen tapahtuivat kolmen kuukauden aikana.

Työterveys Wellamon Hallintosihteeri Terhi Löppösen mukaan uuden laskentamallin rakentamisessa Toimintolaskenta Prohon on tärkeää, että saman palaveripöydän äärestä löytyy tietoa itse ohjelmiston kehittämisestä, asiakkaan taloudesta sekä palveluista mitä myydään.

– Rakentamisvaiheessa meillä oli mukana laskutussihteeri, joka osasi katsoa potilastietojärjestelmän kannalta, kuinka suoritteet sijoittuvat rakenteeseen, kertoo Terhi.

Terhin kokemuksen mukaan hyvällä suunnittelulla saadaan toimintolaskennan rakenne sellaiseksi, että kustannusten vienti onnistuu kirjanpidosta vaivattomasti ja tietojen vertailu on helppoa.

”Uskoisin, että meillä tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään Toimintolaskenta Prota muissakin asioissa kuin ainoastaan tärkeimpien tulojen, menojen ja suoritehintojen seurannassa.”

Kirsi Korttila Työterveys Wellamon toimitusjohtaja

– Me esimerkiksi perustimme kirjanpitoon lisätunnisteita, jotta saamme menot kohdistettua suoraan suoritteille. Näin saimme järjestelmän toimimaan niin, ettei tietoja tarvitse hakea käsipelillä.

Käytetyistä ajuritiedoista Terhi kertoo, että käytössä on mm. henkilömääriin perustuva ajuri sekä tuntimäärään perustuva ajuri, millä kustannukset saadaan suoraan suoritteelle asti.

– Halusimme, että tuotteen hinnassa näkyy meille esimerkiksi ICT-kustannukset, tilavuokrat, koulutukset sekä laitteiden ja koneiden vuokrat.

Terhin näkemyksen mukaan ulkoinen tuloslaskelma muodostuu ohjelmasta varsin helposti, koska suoritteilla on jo kaikki kustannukset ja potilastietojärjestelmästä saadaan asiakaskohtaiset suoritemäärät ja myynnit.

Paljon enemmän kuin lakisääteinen tuloslaskelma

Käytön myötä työterveys Wellamossa on huomattu, että Toimintolaskenta Prosta on ollut hyötyä myös monessa muussa asiassa kuin kirjanpidon eriyttämisessä.

Silmiä avaavaksi huomioksi toimitusjohtaja Kirsi kuvaa Toimintolaskenta Pron kautta selville tulleiden suoritteiden omakustannushintojen tason.

– Uskoisin, että meillä tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään Toimintolaskenta Prota muissakin asioissa kuin ainoastaan tärkeimpien tulojen, menojen ja suoritehintojen seurannassa, Kirsi suunnittelee.

Koska Wellamossa aloitettiin Toimintolaskenta Pron käyttö jo vuoden 2019 puolella, on yhtiössä pystytty seuraamaan, miten korona vaikutti vuoden 2020 talouslukujen kehitykseen.

– Ulkoinen tuloslaskenta on oikeastaan kirsikka kakun päällä, sanoo tomitusjohtaja Kirsi.

Kaiken kaikkiaan wellamolaiset ovat tyytyväisiä yhteistyöhön Softwaven kanssa.

– Ei ole kyllä yhtään mitään negatiivista sanottavaa. Kaikki on sujunut niin kuin pitääkin. Ongelmatapauksissa avun on saanut nopeasti puhelimella tai sähköpostilla, kertoo hallintosihteeri Terhi.

Lue myös

Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

Haminan kaupungin onnistunut digiloikka

Haminan kaupunki on ollut Softwaven asiakas vuodesta 2021. Organisaatiolla on tällä hetkellä käytössään Opiferus®-tuoteperheen Talousdokumentti- sekä Taloussuunnittelu-ratkaisut. Opiferus®Johdon Työpöytä on vielä sisäänajovaiheessa.

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen