Artikkelit

Kuntien ja kuntayhtymien automaattinen talousraportointi tilikaudella 2021

by | kesä 17, 2020

Koskaan ei ole liian varhaista suunnata katsetta kohti tulevaa.

Nimittäin kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi käynnistyy ensi vuoden vaihteessa. Automaattisessa raportoinnissa eri raportointikokonaisuuksien taloustiedot tulee toimittaa XBRL-muodossa Valtiokonttorille.

Tämän vuoden alussa kunnat ja kuntayhtymät kokeilivat Valtionkonttorin uutta palvelua talousarvio- ja taloussuunnitelmatietojen sähköisessä raportoinnissa. Softwaven toteuttamalla työkalulla useamman kunnan tiedot toimitettiin onnistuneesti ja ensimmäisten joukossa XBRL-muodossa Valtiokonttorille.

Kustannustehokasta raportointia moniin eri tarpeisiin

Nyt tarjoamme kustannustehokkaan ratkaisun kunnille ja kuntayhtymille myös muiden raportointikokonaisuuksien raportointiin. Lähtökohtanamme on toiminnanohjaus-/kirjanpitojärjestelmän tuottamat tiedot, joiden tietosisältöä voidaan tarvittaessa muokata helppokäyttöisten työkalujen avulla ennen raporttien lähettämistä.

Ratkaisumme palvelee sekä niitä asiakkaita, joiden kirjanpidosta tiedot eivät ole suoraan saatavilla raportoinnin edellyttämällä tasolla että niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat tietosisällöltään valmiiden tietojen eteenpäin toimittamiseen ainoastaan XBRL-muunnoksen. Lisäksi ratkaisumme sisältää toiminnallisuuden sellaisten raportointikokonaisuuksien raportointiin, joiden edellyttämiä tietoja ei ole tavanomaisesti kerätty toiminnanohjaus-/kirjanpitojärjestelmään.

Tavoitteenamme on helpottaa ensisijaisesti niiden kuntien ja kuntayhtymien tilannetta, joilla automaattisen talousraportoinnin toteuttaminen suoraan toiminnanohjaus-/kirjanpitojärjestelmästä edellyttäisi merkittäviä muutoksia ja panostuksia sekä kirjanpitoprosessiin että järjestelmään.

Sähköisen raportoinnin testaaminen ennen H-hetkeä

Ensimmäiset raportointikokonaisuudet on tarkoitus avata testattavaksi Valtiovarainministeriön palvelussa kesän aikana. Ennen varsinaisen raportoinnin käynnistymistä kuntien ja kuntayhtymien tulee testata hyväksytysti sekä lähettämistä että tietosisällön oikeellisuutta.

Tilikauden 2021 käyttöönottojärjestys

Ratkaisussamme raportointikokonaisuuksien käyttöönottojärjestys toteutetaan tilikaudelta 2021 raportoitavien taloustietojen raportointimääräaikojen mukaisesti:

Määräaika Raportointikokonaisuus
31.12.2020Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt
15.1.2021Talousarvio ja -suunnitelma
30.4.2021Neljännesvuosiraportointi Q1
30.4.2021Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi Q1
15.8.2021Tilinpäätösennuste
15.8.2021Neljännesvuosiraportointi Q2
15.8.2021Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi Q2
31.10.2021 Neljännesvuosiraportointi Q3
31.10.2021Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi Q3
25.1.2022Tilinpäätösarvio
25.1.2022Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio
15.4.2022Neljännesvuosiraportointi Q4
15.4.2022Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi Q4
15.4.2022Tilinpäätöksen rahoituslaskelma
15.4.2022Kuntakonsernien tilinpäätösraportointi
31.5.2022Tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti
31.5.2022Kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot
31.5.2022Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta

Ole yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää aiheesta! Kuulemme mielellään tilanteestanne ja kerromme lisää ratkaisustamme sekä mahdollisuudesta osallistua pilottiryhmäämme.

Petter Karjaluoto

Julkisen sektorin palvelupäällikkö
petter.karjaluoto@softwave.fi
010 2928 820

Janne Lehtinen

Toimitusjohtaja
janne.lehtinen@softwave.fi
010 2928 827

Lue myös

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Kunta on yksikkönä ihmisten muodostama. Ihmiset ovat keskiössä. Strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivaa, miten ihmiset sekä kunnassa että kunnan työntekijöinä voivat paremmin. Se on mielestäni niiden ainoa merkittävä syy olla olemassa. Strategia on...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen