Artikkelit

Miten julkisyhteisön markkinoilla tapahtuva toiminta eriytetään?

by | huhti 16, 2020

2000-luvun toimintaympäristömuutosten seurauksena julkisen ja yksityisen sektorin tuotannon rajat ovat siirtyneet puolin jos toisin ja osittain jopa hämärtyneet. Etenkin markkinoiden avaaminen kilpailulle ja julkisyhteisöjen kova yhtiöittämistahti ovat vaikuttaneet voimakkaasti.

Haluatko lisätietoa aiheesta?

Osallistu Softwaven webinaariin julkisyhteisön markkinoilla tapahtuvan toiminnan eriyttämisestä.

Webinaari järjestetään torstaina 29.10. klo 10.00 – 11.00.

Miksi eriyttäminen pitää tehdä?

Nykytilanteessa julkisyhteisöt voivat tietyin edellytyksin harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa. Kilpailuneutraliteetin eli tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi on julkisyhteisöille asetettu velvollisuus eriyttää markkinoilla tapahtuva toiminta muusta toiminnasta Kilpailulain 30 d §:n edellyttämällä tavalla.

Eriyttämisvelvollisuutta sovelletaan vuoden 2020 alusta alkaen, joten ensimmäisen kerran tiedot raportoidaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Mikäli eriyttämistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu, on niiden suunnittelu ja toimeenpano syytä aloittaa viimeistään nyt.

Ketä eriyttämisvelvollisuus koskee?

Kunnan, kuntayhtymän, valtion ja niiden määräysvaltaan kuuluvan yhteisön tulee eriyttää markkinoilla tapahtuva toiminta muusta toiminnasta. Eriyttämisvelvollisuus koskee siten esimerkiksi kuntaa, joka harjoittaa markkinoilla tapahtuvaa toimintaa Kuntalain 127 §:n perusteella sekä kuntaomisteista in house -yhtiötä, jolla on myös ulosmyyntiä.

Eriyttämisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu sellainen pienimuotoinen toiminta, jonka markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa. Liikevaihtorajan ylittämisen arviointi tehdään markkinaperusteisen hinnoittelun näkökulmasta. Liikevaihtoraja on säädetty melko alhaiseksi, joten eriyttämisvelvollisuus koskenee merkittävää osaa julkisyhteisöistä.

Mitä on tehtävä?

Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellista toiminnasta on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Eriyttämistapaa ei ole yksityiskohtaisesti säännelty, joten se voidaan hoitaa joko kirjanpidollisesti tai laskennallisesti.

Molemmissa tuottamistavoissa korostuu vaatimus tietojen luotettavuudesta. Eriytettävän toiminnan luonteesta, organisoitumismuodosta ja noudatettavista laskentaperiaatteista riippuen eriyttämisen hoitaminen kirjanpidollisesti ei työmäärä ja käytännön haasteet huomioiden ole useimmiten järkevää eikä tarkoituksenmukaista.

Eriyttämisvelvollisuutta sovelletaan vuoden 2020 alusta alkaen, joten ensimmäisen kerran tiedot raportoidaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Mikäli eriyttämistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu, on niiden suunnittelu ja toimeenpano syytä aloittaa viimeistään nyt.

Eriyttäminen tulee tehdä yksikkökohtaisesti julkisyhteisön toiminnassaan käyttämä organisoitumismuoto huomioiden. Eriytettävälle toiminnalle kohdistetaan kaikki tulot ja menot aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Menojen kohdistuksessa huomioidaan välittömät ja välilliset kustannukset, yleis- ja yhteiskustannukset, pääomakustannukset sekä muut laskennalliset erät.

Eriytettävästä toiminnasta esitetään tilinpäätöksen liitetietona tuloslaskelma ja kuvaus kustannuslaskennan periaatteista. Osana liitetietoja eriytettävästä toiminnasta esitettävät tiedot ovat tilintarkastuksen kohteena.

Apua, miten tästä selvitään?

Ei hätää, meiltä Softwavelta löytyy vahvaa osaamista julkisen sektorin laskentatoimesta ja kokemusta lakisääteisen eriyttämislaskennan toteuttamisesta esimerkiksi teleyritysympäristössä. Lisäksi meiltä on saatavissa nopeasti käyttöönotettavat monipuoliset, mutta helppokäyttöiset eriyttämislaskentaan soveltuvat työkalut.

Opiferus Toimintolaskenta soveltuu erinomaisesti kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellista toiminnan laskennalliseen eriyttämiseen. Suoraan kirjanpidossa kohdistettujen menojen ja tulojen lisäksi sovelluksen avulla saadaan käsiteltyä kirjanpidossa yksikölle kohdistamattomat erät.

Lopputuloksena muodostuu kirjanpidosta dokumentoidusti johdettu ja täsmäytettävissä oleva eriytetyn toiminnan tuloslaskelma. Toimintolaskentamallin kohdistus- ja ajuritietoja voidaan hyödyntää kustannuslaskennan periaatteita koskevan kuvauksen laadinnassa.

Toimintolaskentasovelluksen avulla voidaan eriyttämisen lisäksi laskea markkinaperusteinen hinta tuotteille ja palveluille sekä seurata niiden kannattavuutta.

Tarvitsetko apua eriyttämisen tekemisessä? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Petter Karjaluoto
Julkisen sektorin palvelupäällikkö
010 2928 820

Lue myös

Opiferus® Taloushallinto ja pilottihanke

Opiferus® Taloushallinto ja pilottihanke

Täysin kuntien tarpeisiin suunniteltu, kotimaisella koodaustaidolla tehty, modernitaloushallinnon selainpohjainen kokonaisnärjestelmä. Opiferus® Taloushallinto on moderni taloushallinnon ratkaisu, joka tulevaisuudessa tarjoaa kattavan jaintegroidun kokonaisuuden...

Mitä on tiedolla johtaminen?

Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtaminen on termi, joka on noussut keskiöön organisaatioiden pyrkiessä tehostamaantoimintaansa, tekemään parempia päätöksiä ja pysymään kilpailukykyisinä jatkuvasti muuttuvassaliiketoimintaympäristössä. Mutta mitä tiedolla johtaminen oikeastaan tarkoittaa,...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen