Artikkelit

Näytä mulle numeroita, joista näkee tulevaisuuteen!

by | syys 1, 2020

Eli miten kunnissa voidaan taloustietojen avulla taikoa järjestystä muuttuvaan maailmaan

Kuntasektorilla vaatimukset tuottaa entistä parempaa ja jäsennellympää taloustietoa kasvavat koko ajan. Koronaepidemian tuoma epävarmuus sekä lainsäädäntömuutosten myötä lisääntynyt raportointivelvoite aiheuttavat haasteita jo ennestään tiukkaan kuntatalouteen. Tällaisissa olosuhteissa tietojärjestelmät ovat merkittävässä asemassa taloustiedon tuottamisessa.

Taloustiedon tuottaminen on kuitenkin moninainen prosessi, eikä pelkkä toiminnanohjaus- tai taloushallintojärjestelmän vaihtaminen ratkaise taloustiedon tuottamiseen liittyviä ongelmia. Siksi onkin tärkeää toteuttaa taloustiedon tuottamisprosessi taloudellisesti ja teknologisesti kestävällä tavalla organisaation tarpeet huomioiden.

Nopeasti muuttuvissa tilanteissa tarvitaan tulevaisuutta huomioivia laskentamalleja

Talouden ennustaminen on näin koronaepidemian aikana hyvin vaikeaa – niin kunta kuin yritystasollakin. Talousarvion ja osavuosikatsauksiin sisältyvien ennusteiden laatiminen edellyttävät tietojärjestelmiltä monipuolisia ja nopeasti muokattavissa olevia ennustamistoiminnallisuuksia sekä selkeitä työkaluja laatimisprosessin hallinnointiin ja koordinointiin.

Tällaisen aikana on luontevaa siirtyä talousarvion ja ennusteiden laatimisprosessissa kirjanpidon menneisyyttä kuvaavasta tiedon käyttämisestä, tulevaisuutta paremmin huomioivien laskentamallien hyödyntämiseen sekä kehittää laatimisprosessia tehokkaammaksi.

Useita eri reittejä oikeellisen tiedon pariin

Kuntaorganisaatioiden automaattiselle talousraportoinnille sekä markkinoilla tapahtuvan toiminnan eriyttämisvelvollisuudelle on useita toteutustapoja. Sekä hintahaitari että työmäärät eri vaihtoehtojen välillä vaihtelevat hurjasti. Käytännön toteutusta pohdittaessa huomioitavia asioita ovat etenkin organisoituminen, toimintamallit sekä käytettävissä olevat järjestelmät. Olipa ratkaisu mikä tahansa ensisijaisen tärkeää on aina raportoitavan tiedon oikeellisuus.

Toimivimmat tavat tiedolla johtamiseen kunnissa löytyvät asiantuntijoiden avulla

Me Softwavelta olemme kertomassa Kuntamarkkinoilla Opiferus-tuoteperheemme työvälineistä kuntasektorin eri talousdokumenttien kuten osavuosikatsauksen, talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaan sekä laatimisprosessin hallintaan ja digitalisointiin. Lisäksi saat meiltä tietoa taloushallintojärjestelmäriippumattomista ratkaisuistamme automaattisen talousraportoinnin ja markkinoilla tapahtuvan toiminnan eriyttämisen toteuttamiseen. Olet lämpimästi tervetullut kysymään lisää!

Lue myös

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Kunta on yksikkönä ihmisten muodostama. Ihmiset ovat keskiössä. Strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivaa, miten ihmiset sekä kunnassa että kunnan työntekijöinä voivat paremmin. Se on mielestäni niiden ainoa merkittävä syy olla olemassa. Strategia on...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen