Artikkelit

Palkkabudjetointi voi olla yllättävän helppoa

by | tammi 29, 2024

Onko organisaatiosi palkkabudjetointi hankalaa Excel-rumbaa? Joudutko kamppailemaan hajanaisen tiedon ja monimutkaisten laskentataulukoiden kanssa?  Markkinoilla on hyvin vähän ratkaisuja henkilöstökulujen suunnitteluun, jotka linkittyvät suoraan muuhun käyttösuunnitelmaan.  Mitä jos henkilöstökulujen suunnittelu tapahtuisi omassa moduulissa, josta saadaan luotua kustannuspaikkakohtainen budjetti yhdellä napin painalluksella? Näin se tapahtuu Opiferus Taloussuunnittelun henkilöstösuunnittelun moduulilla. 

Eroon Excel-rumbasta 

Haluatko päästä eroon Excel-taulukoista ja saada kaikki henkilöstösuunnittelun tiedot osaksi kokonaissuunnittelua? Laajentamalla Opiferus Taloussuunnittelun käyttöä, ottamalla mukaan myös henkilöstöresurssien suunnittelu-moduulin, pääset eroon excel-rumbasta ja saat henkilöstösuunnittelun tiedot mukaan kokonaissuunnitteluun. Näin järjestelmä on entistä kattavampi. Voit myös jalkauttaa tekemisen ja tarkistelun organisaatiossa helposti.  

Haasteet vuotuisessa palkkabudjetoinnissa ja niiden ratkaisut 

Vuotuinen palkkabudjetointi voi olla todellinen haaste, etenkin suurissa organisaatioissa. Tiedämme että satojen, jopa tuhansien henkilöiden palvelussuhteiden hallinta ja seuranta on haastava tehtävä. Lukuisat vuotuiset muutokset pitää muistaa tehdä, jotta budjetti on mahdollisimman oikea. Jos tiedot tehdään taulukkolaskennalla, on vaikea tietää, mikä tieto on jo valmis ja mikä on vielä keskeneräinen. Kun suunnittelu tehdään Opiferus Taloussuunnittelun henkilöstöresurssien suunnittelulla, voidaan kukin palvelussuhde merkitä valmiiksi, kun työ sen osalta on tehty. Vastaavasti voidaan koko kustannuspaikka merkitä valmiiksi ja pääkäyttäjä voi lopuksi lukita tiedot, jotta niitä ei edes vahingossa pääse muuttamaan.  

Järjestelmän käyttöoikeudet voidaan määrittää tekijöille kustannuspaikoittain, jolloin arkaluonteiset palkkatiedot eivät ole kaikkien nähtävissä. Tiedot siirtyvät itse budjettiin summina, joten siellä ei ole yksittäisten henkilöiden palkkatietoja. 

Mitä järjestelmä tuottaa? 

Opiferus Taloussuunnittelun henkilöstöresurssien suunnittelun moduuli tuottaa palkkaeurot, työtunnit, henkilömäärät ja henkilötyövuodet. Järjestelmä huomioi lomat ja muut poissaolot sekä esimerkiksi sen, jos joku lopettaa kesken vuoden. Samoin voidaan hallita uudet rekryt. Tarvittaessa palkkakulut voidaan kohdistaa kustannuspaikkoja tarkemmin esimerkiksi projekteille, kohteille tai toiminnoille. Itse eurobudjetin lisäksi järjestelmä tuottaa paljon tietoa HR-osaston hyödynnettäväksi. Graafisessa raportoinnissa voidaan suodattaa tietoja mm. sukupuolen, iän, henkilöryhmän ja organisaation perusteella. Voidaan myös tarkastella esim. vain vakituisia tai määräaikaisia, henkilöiden määriä, euroja, työtunteja tai henkilötyövuosia. 

Kenen on hyvä osallistua? 

Henkilöstöresurssien suunnitteluun käyttöönotto kannattaa tehdä yhteistyössä talous- ja palkkahallinnon ammattilaisten kanssa. Näin saadaan kaikki tarvittava osaamisen mukaan prosessiin. 

Kuinka nopeasti uusi moduuli saadaan käyttöön? 

Kun Opiferus Taloussuunnittelu on jo käytössä, on henkilöstöresurssien suunnittelumoduulin käyttöönotto helppoa ja nopeaa. Alussa täytyy selvittää, kuinka tarvittavat tiedot saadaan haettua palkkajärjestelmästä. Mitään tietoja ei tarvitse syöttää Opiferus Taloussuunnittelun henkilöstöresurssien suunnittelun moduuliin, vaan kaikki tiedot voidaan tuoda sisään kätevästi tietojen tuonnilla. 

Käyttöönotto vie muutaman tunnin ja koko prosessin saadaan hoidettua noin kuukauden aikajanalla. Ensin tehdään käyttöönotto ja lopuksi koulutetaan käyttäjät. Suurin osa ajasta menee sen selvittämiseen, kuinka tiedot saadaan helposti haettua lähdejärjestelmästä.  

Opiferus Taloussuunnittelun henkilöstöresurssien suunnittelu on tulevaisuuden ratkaisu kunta-alan palkkabudjetoinnin haasteisiin. Moderni järjestelmä säästää aikaa, tekee prosessista läpinäkyvämmän ja mahdollistaa tehokkaamman henkilöstösuunnittelun.  

Lataa henkilöstösuunnittelun opas ja ota suunta kohti helpompaa palkkabudjetointia.

Lue myös

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Kunta on yksikkönä ihmisten muodostama. Ihmiset ovat keskiössä. Strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivaa, miten ihmiset sekä kunnassa että kunnan työntekijöinä voivat paremmin. Se on mielestäni niiden ainoa merkittävä syy olla olemassa. Strategia on...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen