Artikkelit

Visuaalisuuden merkitys raportoinnissa

by | maalis 10, 2023

Jos talousdokumentti on pitkä ja raskaslukuinen, saattaa matkalla väsähtää innokkaampikin lukija. Tässä blogissa käsittelemme yhtä lempiaiheistamme, raportoinnin visuaalisuutta – Miten kunnan talousdokumenteista saadaan informatiivisia, helppolukuisia ja päätöksentekoa tukevia kokonaisuuksia?

Raporttien, kuten talousarvioiden ja osavuosikatsausten tärkein tavoite on luoda mahdollisimman todenmukainen näkymä menneestä, tämänhetkisestä ja tulevasta suunnasta, sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Kuntastrategian tavoitteet määrittävät talousdokumenttien informaatiosisältöä ja sen visuaalisesti korostettavia asiakokonaisuuksia. – Mihin haluamme suunnata katseemme?

Kunnan talousdokumenttien visualisointi tuo lisäarvoa sidosryhmille ja sitä kautta kunnan kehitykselle.

Visuaalisesti havainnollistetut tunnusluvut auttavat tunnistamaan todelliset haasteet ja kehityskohteet. Kunnan päättäjät saavat selkeämmän kuvan kunnan tilanteesta, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä ja kohdistamaan resurssit alueille, jotka vaativat toimenpiteitä. Visuaalisin keinoin esitetty dokumentti on elävämpi, nopealukuisempi ja helpommin ymmärrettävä. Tämä antaa mahdollisuuden kommunikoida paremmin myös veronmaksajille, poliittisille päättäjille ja muille halutuille sidosryhmille.

Tässä esimerkkinä koottu visuaalinen näkymä Opiferus® Talousdokumentti-ohjelmistolla saman aihepiirin tunnusluvuista. Näkymä antaa nopeasti kuvan työllisyystilanteesta ja avoimista työpaikoista, näin kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu.

Visuaaliset elementit, diagrammit, pylväät ja värit auttavat hahmottamaan trendejä, haasteita ja mahdollisuuksia, jotka päätöksenteon tehokkuuden kautta vaikuttavat positiivisesti kunnan hyvinvointiin.

Katseet kohdistuvat hiljalleen vuoden 2024 talousarvioon, sen vuoksi kokosimme tuotekehityspäällikkömme vinkit tiiviiksi oppaaksi. Näiden ohjeiden avulla saat tehtyä talousarviosta helppolukuisen, informatiivisen ja päätöksentekoa tukevan kokonaisuuden.

Lataa uusin oppaamme “Näin stailaat vuoden 2024 talousarvion – 5 helppoa vinkkiä”, ja ota asiantuntijamme vinkit käyttöön.

Lue myös

Opiferus® Taloushallinto ja pilottihanke

Opiferus® Taloushallinto ja pilottihanke

Täysin kuntien tarpeisiin suunniteltu, kotimaisella koodaustaidolla tehty, modernitaloushallinnon selainpohjainen kokonaisnärjestelmä. Opiferus® Taloushallinto on moderni taloushallinnon ratkaisu, joka tulevaisuudessa tarjoaa kattavan jaintegroidun kokonaisuuden...

Mitä on tiedolla johtaminen?

Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtaminen on termi, joka on noussut keskiöön organisaatioiden pyrkiessä tehostamaantoimintaansa, tekemään parempia päätöksiä ja pysymään kilpailukykyisinä jatkuvasti muuttuvassaliiketoimintaympäristössä. Mutta mitä tiedolla johtaminen oikeastaan tarkoittaa,...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen