Artikkelit

Visuaalisuuden merkitys raportoinnissa

by | maalis 10, 2023

Jos talousdokumentti on pitkä ja raskaslukuinen, saattaa matkalla väsähtää innokkaampikin lukija. Tässä blogissa käsittelemme yhtä lempiaiheistamme, raportoinnin visuaalisuutta – Miten kunnan talousdokumenteista saadaan informatiivisia, helppolukuisia ja päätöksentekoa tukevia kokonaisuuksia?

Raporttien, kuten talousarvioiden ja osavuosikatsausten tärkein tavoite on luoda mahdollisimman todenmukainen näkymä menneestä, tämänhetkisestä ja tulevasta suunnasta, sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Kuntastrategian tavoitteet määrittävät talousdokumenttien informaatiosisältöä ja sen visuaalisesti korostettavia asiakokonaisuuksia. – Mihin haluamme suunnata katseemme?

Kunnan talousdokumenttien visualisointi tuo lisäarvoa sidosryhmille ja sitä kautta kunnan kehitykselle.

Visuaalisesti havainnollistetut tunnusluvut auttavat tunnistamaan todelliset haasteet ja kehityskohteet. Kunnan päättäjät saavat selkeämmän kuvan kunnan tilanteesta, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä ja kohdistamaan resurssit alueille, jotka vaativat toimenpiteitä. Visuaalisin keinoin esitetty dokumentti on elävämpi, nopealukuisempi ja helpommin ymmärrettävä. Tämä antaa mahdollisuuden kommunikoida paremmin myös veronmaksajille, poliittisille päättäjille ja muille halutuille sidosryhmille.

Tässä esimerkkinä koottu visuaalinen näkymä Opiferus® Talousdokumentti-ohjelmistolla saman aihepiirin tunnusluvuista. Näkymä antaa nopeasti kuvan työllisyystilanteesta ja avoimista työpaikoista, näin kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu.

Visuaaliset elementit, diagrammit, pylväät ja värit auttavat hahmottamaan trendejä, haasteita ja mahdollisuuksia, jotka päätöksenteon tehokkuuden kautta vaikuttavat positiivisesti kunnan hyvinvointiin.

Katseet kohdistuvat hiljalleen vuoden 2024 talousarvioon, sen vuoksi kokosimme tuotekehityspäällikkömme vinkit tiiviiksi oppaaksi. Näiden ohjeiden avulla saat tehtyä talousarviosta helppolukuisen, informatiivisen ja päätöksentekoa tukevan kokonaisuuden.

Lataa uusin oppaamme “Näin stailaat vuoden 2024 talousarvion – 5 helppoa vinkkiä”, ja ota asiantuntijamme vinkit käyttöön.

Lue myös

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Kunta on yksikkönä ihmisten muodostama. Ihmiset ovat keskiössä. Strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivaa, miten ihmiset sekä kunnassa että kunnan työntekijöinä voivat paremmin. Se on mielestäni niiden ainoa merkittävä syy olla olemassa. Strategia on...

Lataa seuraavaan strategiapalaveriin "Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin" -muistilista