Taloussuunnittelu

sovellus talouden seurantaan, suunnitteluun ja raportointiin

$

Talousdokumentti

automatisoi säännöllisesti laadittavat talousdokumentit

$

Johdon Työpöytä

tiedolla johtamisen raportointi ja mittaristot

$

Toiminnanohjaus

kokoaa yhteen kannattavuuden, tehokkuuden ja kilpailukyvyn

$

Työajanseuranta ja -mittaus

jatkuvaan ja jaksoittaiseen työajanseurantaan ja -mittaukseen

$

Taloushallintopalvelut

tiedolla johtamisen raportointi ja mittaristot

$

Toimintolaskenta PRO

todellista tietoa hinnoitteluun ja kannattavuuslaskentaan

$

Suoritemäärien keruu (kvanto)

suorite ja palvelumäärät talteen tarkasti ja helposti

$

XBRL-Talousraportointi

taloustietojen automaattiseen raportointiin

$