Artikkelit

Miten kunnat voivat varautua paremmin tulevaisuuden muutoksiin?

by | syys 10, 2021

Muutos on tässä ja nyt. Hallituksen esityssosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta hyväksyttiin kesäkuussa. Vuoden 2023 alusta viimeisetkin uudistukseen liittyvät lait astuvat voimaan. Soteuudistus.fi -sivuilta voi seurata muutoksen valmistelua.

Tulevaisuuden kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja valmisteleva työryhmä on aloittanut vuoden 2021 alussa työnsä tarkoituksenaan selvittää kuntien rahoituspohjaa, tehtävien tasapainottamista ja kuntien roolien kehittämistä.

Kuntaministeri taustoitti työryhmän asettamista Valtioneuvoston nettisivuilla kolumnissaan 28.1.2021  ”Mitä kunnat ovat, kun merkittävä osa niiden palveluista siirtyy uusille hyvinvointialueille? Mitä ne ovat väestörakenteen ja elinkeinojen murroksessa?”

On selvää, että viimeistään nyt kunnissa on uskallettava avata verhot, katsoa mitä kylillä tapahtuu ja millaisena kunta astuu ulos huomiseen.

Kunnan on tunnistettava vahvuutensa ja mahdollisuutensa kilpailussa asukkaista ja yrityksistä muiden kuntien kanssa, jotta se säilyttää elinvoimaisuutensa.

Kuntien on löydettävä oma tapansa toimia

Tämä vaikuttaa myös kuntien ohjelmistotoimittajan tulevaisuuteen. Millaisia järjestelyjä kunnat tulevat tekemään hallinnossaan? Millaisia uusia ohjelmistotarpeita tulevaisuudessa kunnille voisi syntyä?

Ottamatta kantaa tai lähtemättä ideoimaan millainen tulevaisuuden kunta on, voi jo nyt todeta, että kuntien on tärkeää löytää itsensä, omanlaisensa tapa tuottaa palveluja ja oman näköisiään palveluja.

Uudet erilaiset palvelut ja uudet tavat tuottaa palveluja synnyttävät yksilöllisiä tarpeita myös ohjelmistoihin.

Vanhat ohjelmistot jarruttavat muutoksia

Taloushallinnon järjestelmä, leimauspäätteellä toimiva työajanseuranta, vihkolla tehtävä varastonhallinta ei välttämättä tue teknisen toimen tekemiä laskutettavia tilaustöitä tuulivoimapuistossa, etänä työskentelevien asiakasneuvojien työajanseurantaa tai mökkiasukkaiden työtila- ja välinevuokrausta.

Kunnalla voi olla palveluyksikkö tai yhtiö, joka poikkeaa toiminnaltaan, toimintaypäristöltään tai kooltaan muusta kuntaorganisaatiosta. Tällaiseen yksikköön ei välttämättä saada sovellettua muun organisaation käyttämiä ohjelmistoja. 

Käytössä olevista ohjelmistoista voivat puuttua tarvittavat toiminnallisuudet, ne ovat liian jäykkiä tai kustannukset nousisivat pienen yksikön käyttäessä kohtuuttoman korkeiksi.

Yksikköön voi myös kohdistua strategisia tavoitteita joiden seurauksena syntyy tarpeita muokata uudelleen vanhoja toimintatapoja tai luoda uusia. Tällöin myös modernien ohjelmistojen hankinta voi osoittautua tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi.

Estä tehottomuuden leviäminen

ICT -ratkaisuissa kustannusta ja tehokkuutta haettaessa usein ajatellaan, että keskittäminen on ratkaisu. Osaltaan se onkin, mutta keskittämällä voidaan kustannuksia ja tehottomuutta pahimmillaan siirtää hallinnosta organisaation muihin osiin ja prosesseihin.

Kustannustehokkuutta parhaimmillaan tarjoaa esimerkiksi Opiferus tuoteperheen Opiferus Toiminnanohjaus, jonka sisältämiä toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää organisaation eri prosesseissa ja yksiköissä hyvin erilaisin tavoin ja silti tuottaa yhdenmukaista tietoa koko organisaation raportointiin.

Toiminnanohjauksen perusajatuksena on joustavuus joka palvelee niin pk -yrityksiä kuin julkista sektoria, joiden toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Pysyäkseen vauhdissa mukana muutoksia toimintaan ja käytettäviin työkaluihin on voitava tehdä ketterästi.

Softwavella on satojen projektien kokemus toimia toimintaympäristön muutoksissa olevan organisaation ohjelmistotoimittajana. Autamme mielellämme sinua kuntien asioiden parissa työskentelevä astumaan ulos huomiseen.

Lue myös

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Kunta on yksikkönä ihmisten muodostama. Ihmiset ovat keskiössä. Strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivaa, miten ihmiset sekä kunnassa että kunnan työntekijöinä voivat paremmin. Se on mielestäni niiden ainoa merkittävä syy olla olemassa. Strategia on...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen