Artikkelit

Valmistaudu talousarviokirjan laadintaan – Näin teet vuoden 2025 talousarviodokumentista selkeän kokonaisuuden

by | touko 30, 2024

Onko talousarviodokumentin graafinen ilme kuntasi brändin mukainen? 

Ehkä tämä on tuttu aihe, mutta monilla kunnilla on hieno, uudistettu brändikäsikirja, jossa on määritetty värit, fontit ja graafinen asettelu, mutta näitä ei ole vielä otettu huomioon dokumenteissa. Nykyään dokumentteja tulostetaan niin vähän, että tyyliä voi rohkeasti soveltaa esimerkiksi kansilehteen ja ylä- tai alatunnisteisiin.

Jos teiltä ei löydy valmista brändikäsikirjaa tai graafista ohjetta, voi ilmettä soveltaa myös kunnan nettisivujen pohjalta. Opiferus Talousdokumenttiin voidaan tallentaa asiakkaan brändin mukainen väripaletti, jota voi käyttää helposti dokumenttipohjissa.

Itse luotujen ja liitettyjen kaavioiden ulkoasu

Itse rakennetuissa kaavioissa näkee usein käytettävän Excelin vakioväripalettia, joka harvoin sopii hyvin yhteen muun tyylin kanssa. Suosituksena on toki pyrkiä käyttämään aina kunnan omaa väripalettia. Excelissä oman väripaletin voi luoda ”Sivun asettelu” -välilehdellä. Sama haaste koskee myös muualta kuvina liitettyjä kaavioita, kuten tilastotietoja. Kun pyritään viimeisteltyyn ilmeeseen, kaavioiden olisi hyvä noudattaa myös haluttua tyyliä.

Opiferus Talousdokumentilla kaavioihin saadaan automaattisesti asiakkaan oma väripaletti erilaisiin talouden kuvaajiin, henkilöstökuvaajiin ja tilastotietoihin.

Sumuiset kuvat

Kun laitetaan kunnan logo esimerkiksi ylä- tai alatunnisteisiin, on hyvä varmistaa, että teillä on riittävän tarkka versio logotiedostosta. Epätarkka kuva, joka toistuu jokaisella sivulla, ei jätä viimeisteltyä vaikutelmaa. Tämä on onneksi helppo korjata.

Tekoälyn mahdollisuudet

Tässä kuussa julkaistiin uusi versio ChatGPT-tekoälymallista, joka tuo parannuksia ja nopeutta verrattuna aiempiin. Tekoälytyökaluja voi hyödyntää tekstinkirjoittamisen tukena, ja se tarjoaa hyvän pohjan ja erilaisia näkökulmia tekemiseen. Opiferus Talousdokumentissa on integroitu tekoälytoimintoja, jotka tukevat tekstin kirjoittamista ja käyttävät uusimpia tekoälymalleja.

Mitä dokumentissa voidaan tiivistää ja selkeyttää?

Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta kannattaa miettiä, tarvitaanko esimerkiksi investointien raportointia kohdetasolla vai voisiko se olla erillisenä liitteenä linkitettynä. Onko tarpeen eritellä jokainen henkilöstömuutos dokumentissa, vai riittääkö selkeä kuvaus kokonaisuuden kehityksestä kustannusten tai resurssien osalta? Onko tuloslaskelmissa tarpeen olla seitsemän arvosaraketta, mikä pienentää fonttia ja heikentää luettavuutta, kun joillakin suurimmillakin kaupungeilla niitä on vain kolme?

Opiferus Talousdokumentilla voidaan tuottaa talousarvioon automaattisia raportteja investoinneista eri tarkkuustasoilla, sekä raportteja esimerkiksi henkilöstökulujen, määrien tai HTV:n kehityksestä.

Talousarviotavoitteiden taulukoiden rakenne

Talousarviotaulukoissa näkee usein haasteita, kuten ryhmittelyn puutetta. Yhdellä rivillä on kaikki sarakkeet, mikä johtaa usein siihen, että rivistä voi tulla puolen sivun korkuinen. Tämä näyttää ikävältä ja on vaikealukuista. Väliotsikoilla sarakemäärää saadaan vähennettyä, rivit luettavammiksi sekä raportin pituus lyhenemään.

Opiferus Talousdokumentilla voidaan kirjata vuosittaiset talousarviotavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Näistä talousarvioon muodostuu automaattisesti asiantuntijan kanssa sovitun näköinen tavoitetaulukko.

Lue myös

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Strategiasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin – helppoako?

Kunta on yksikkönä ihmisten muodostama. Ihmiset ovat keskiössä. Strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivaa, miten ihmiset sekä kunnassa että kunnan työntekijöinä voivat paremmin. Se on mielestäni niiden ainoa merkittävä syy olla olemassa. Strategia on...

Talouden ennustamisen portaat - Näiden 5 portaan avulla luot onnistuneen ennusteen