Laita loppu ylitöille kunnan talous­ar­vio­ta tehdessä

Kuinka suoriutua joka vuosi toistuvasta talousarviokirjan luomisesta ilman viikonloppu- ja iltatöitä? Lähdimme kehittämään automaattiseen talousarviokirjan luomiseen sopivaa sovellusta, kun huomasimme että joissakin kunnissa jokasyksyinen talousarviokirjan kokoaminen suoritettiin vielä perinteisellä leikkaa-liima-kopio -menetelmällä.

Vaikka leikkaaminen ja liimaaminen voi olla ihan viihdyttävää, niin pitemmän päälle talousarviokirjan kokoaminen käsipelillä on vain ja ainoastaan kankeaa. Harmaita hiuksia voi syntyä myös ohjelmistolla, joka ei ihan täysin ymmärrä kuntatalouden koukeroita.

Kun tähän vielä lisätään se, että jossakin vaiheessa talousarviokirjan kokoamista huomataan jonkun numeron olevaan väärässä paikassa ja kun tekijöitä budjettikirjalle on useimmiten enemmän kuin yksi, voi hyvin varautua aikaa vievään ja monimutkaiseen prosessiin.

Automaa­tiol­la helpo­tus­ta talous­ar­vion tekemiseen

Jotta monipolvisesta talousarviokirjan laatimisesta päästäisiin, on syytä kohdistaa katseet prosessin automatisointiin. Me Softwavella olemme tehneet ohjelmistoratkaisuja kunnille jo yli 10 vuoden ajan ja vuonna 2020 jo 10 kuntaa tekee budjettikirjaansa ratkaisullamme.

Olemme suunnitelleet ohjelmistomme yhteistyössä kuntien kanssa, jolloin ratkaisumme palvelee kuntien tarpeita mahdollisimman laajasti. Ohjelmistomme avulla saadaan luotua monen tekijän ja usean eri tietolähteen talousarviokirjasta yhtenäinen helposti muokattavissa oleva kokonaisuus. Tässä muutamia etuja automaattisen talousarviokirjan kokoamisesta:

Aikai­sem­mat tiedot helposti ladattavissa

Sovelluksemme käytön aloittaminen on helppoa, sillä tiedot nykyisin käytössä olevasta järjestelmästä voidaan siirtää Softwaven ohjelmistoon. Jos myöhemmin kunnassa otetaan käyttöön joku muu Softwaven Opiferus-sovellus, niin silloin kaikki tapahtuu automaattisesti.

Muokat­ta­vuus

Ohjelmistomme toimivat selainpohjaisesti ja siihen voidaan syöttää tietoja useista eri lähteistä. Syötettäviä tietoja voivat olla esimerkiksi talousarviotavoitteet ja niiden toimenpiteet ja mittarit. Lisäksi ohjelman avulla voidaan luoda erilaisia suoritetaulukoita sekä graafeja.

Yhden­nä­köi­syys

Kun budjettikirjan suunnitteluohjelmaan on syötetty dokumentin rakenne fontteineen ja kirjasinkokoineen, pysyvät tiedoston asetukset samana, vaikka tietojen syöttäjiä voisi olla useitakin. Lopputuloksen siisti ja helppolukuinen talousarviokirja.

Jakaminen

Valmis talousarviokirja on ladattavissa joko kokonaisena tai sitten sieltä voidaan valita osia esimerkiksi eri lautakunnille lähetettäväksi.

Monipuo­li­suus

Sovelluksellamme voi tehdä talousarviokirjan lisäksi osavuosikatsauksia, tilinpäätösraportointeja sekä kuukausiraportointeja.

Jos sinulla on kysyttävää automaattisesta talousarviokirjan kokoamisesta tai haluat tietää, miten teidän kunnassanne voitaisiin siirtyä ohjelmistomme käyttöön, niin voit varata ajan asiantuntijaltamme ohjelmiston tarkempaan läpikäyntiin.

Update cookies preferences